Witamy na oficjalnej stronie
Parafii Najświętszego Serca
Pana Jezusa w Borku


Niech będzie pochwalony
Jezus Chrystus

I NIEDZIELA ADWENTU

28. LISTOPADA A.D. 2021

Ogłoszenia Duszpasterskie

KOŚCIÓŁ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W BORKU - NABOŻEŃSTWA I MSZE ŚWIĘTE ONLINE

 

 1. Rozpoczęliśmy liturgiczny okres Adwentu, który jest oczekiwaniem na przyjście Pana. Wykorzystajmy dobrze ten czas dla odnowienia i umocnienia więzi z Panem Bogiem i bliźnimi. Ze szczególną uwagą wpatrujmy się w Maryję, która jest najpiękniejszym wzorem adwentowego oczekiwania na przyjście Odkupiciela. Starajmy się naśladować Jej bezgraniczne zawierzenie oraz oddanie Panu Bogu i ludziom.

 2. "Roraty", czyli Msza św. wotywna o Matce Bożej w dni powszednie Adwentu będzie oprawiana w naszym kościele o godz. 17.00, tylko we wtorki o godz. 6.30. Maryja jest dla nas wzorem przygotowania się na przyjście Pana Jezusa. Zachęcam do licznego udziału w „roratach”, a rodziców proszę, by pomogli swoim dzieciom wykonać lub nabyć lampiony adwentowe i w miarę swoich możliwości zechcieli towarzyszyć im w drodze do kościoła. Zachęcam wszystkich do zabrania światła na liturgię. Dzieciom będą jak co roku rozdawane codziennie dwie naklejki na plansze. Plansze rozdam jutro. Aby dziecko zgromadziło wszystkie naklejki musi przyjść na roraty 13 razy. Proszę aby dzieci składały, jak co roku w koszyczku przed ołtarzem ozdoby na choinkę bożonarodzeniową w naszej świątyni. Ozdoba oznacza wykonany dobry uczynek przez dziecko. Nie musimy wpisywać jaki to był ten dobry uczynek.  Składajcie po jednej ozdobie dziennie. W każdy piątek po Mszy roratniej o godz. 17.00 będą z tych ozdób losowane upominki dla dzieci, a na koniec adwentu z plansz, które dzieci zapełnią naklejkami wylosujemy na stałe te 8 figurek, które są pod dekoracją adwentową.

 3. W poniedziałek zapraszam na Mszę św. o godz. 17.00 kandydatów do sakramentu bierzmowania z kl. VIII a i VIII b. Po Mszy św. będzie spotkanie listopadowe kandydatów.  Proszę, aby na to spotkanie wszyscy kandydaci przygotowali kartki z wypominkami za swoich bliskich zmarłych. W ramach spotkania zrobimy nabożeństwo wspominkowe za bliskich zmarłych kandydatów do sakramentu bierzmowania.

 4. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi świętej w czwartek od godz. 15.30. We wszystkie te dni Msze św. o godz.: 6.30 i 17.00.

 5. Wyjazd do chorych i starszych osób ze Spowiedzią i Komunią Św. w piątek od godz. 7.30.

 6. We wtorek zapraszam na Mszę św. o godz. 17.00  rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii Św. wraz z dziećmi. Proszę, aby rodzice wraz z dziećmi przygotowali kartki wspominkowe. W ramach spotkania zrobimy listopadowe wypominki bliskich zmarłych rodzin dzieci, które przygotowują się do I Komunii św. Proszę rodziców, aby pisząc z dziećmi imiona i nazwiska tych zmarłych powiedzieli im, kim oni dla nich są.

 7. Są już do nabycia świece „Wigilijne dzieło pomocy dzieciom”. Za świecę do Caritas diecezjalnego mam odprowadzić  ofiarę 5 zł. Jeżeli ktoś ma życzenie, to proszę za świecę złożyć ofiarę w wysokości 7 zł. Te dodatkowe 2 zł przeznaczymy na działalność Prafialnej Caritas. Są także opłatki na stół wigilijny (ofiara dowolna), proszę tylko żeby je zabrać z naszego kościoła, a nie kupować w innych miejscach.
 8. Organizatorzy kiermaszu charytatywnego na rzecz Leyli Robak, który odbył się w minioną niedzielę w naszym kościele, dziękują mieszkańcom Borku za wielkie serce, empatię i wszelką pomoc w przeprowadzeniu akcji. Zebrano kwotę 15 797 złotych i w całości przekazano na leczenie i rehabilitację Leyli Robak. Jednocześnie organizatorzy informują, że rzeczy, które pozostały z niedzielnego  kiermaszu zostały jeszcze wystawione na sprzedaż za symboliczną kwotę w dzisiejszą niedzielę w kościele dolnym. Po każdej Mszy św. można tam zaglądnąć. Zebrana dzisiaj kwota zostanie przekazana na leczenie 17 letniego Kamila z Brzeska, chorego na białaczkę. Nie zakupione rzeczy będą przekazane fundacji „Sie Pomaga” właśnie na ten cel.
 9. Komunikat strażaków OSP Borek: "Coroczną tradycją naszej jednostki jest roznoszenie Kalendarzy strażackich wśród mieszkańców Borku. W niedzielę 5 grudnia od godz. 12.00 nasi strażacy z OSP Borek odwiedzą Wasze domy i wręczą kalendarz na 2022 r. Kalendarz jest przewidziany dla każdego gospodarstwa domowego, a wpłaty na działalność statusową są dobrowolne. Środki zebrane z kalendarzy zostaną przeznaczone na zakupy wyposażenia do działań ratowniczych. Mając na uwadze sytuację epidemiologiczną kolportaż będzie przeprowadzony z zachowaniem wszelkich środków ostrożności".

 10. Serdecznie dziękuję rodzinom z kolejki za sprzątanie i troskę o kościół i jego otoczenie oraz za złożone ofiary w kwocie 180 zł na potrzeby kościoła i 180 zł na ogrzewanie. Proszę aby w najbliższą sobotę przejęły ten dyżur rodziny od Kingi Czarnota do Małgorzaty Słonina z Borku Podzatoka.

 11. Dziękuję za prowadzenie modlitwy różańcowej roży Marii Pawłowskiej i proszę w przyszłą niedzielę różę Tadeusza Czarnoty.

 12. W najbliższą niedziele we wszystkich parafiach mają być zbierane ofiary do puszek na pomoc dla Kościoła na Wschodzie, czyli dla parafii, które były pod komunistycznym prześladowaniem. Proszę o ofiary do puszek.

 13. W najbliższą także niedzielę, I Niedzielę miesiąca proszę o ofiary na cele inwestycyjne w naszej parafii.

 14. Proszę o wykonanie szopki bożonarodzeniowej i dekoracji świątecznej rodziny od Jolanty Patyk do Zofii Kusiak.

 15. Próba chóru parafialnego będzie w czwartek o godz. 18.00. Chór zaśpiewa w naszym kościele w najbliższą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 10.30.

 16. Wyjazd na nocne czuwanie do Mogiły w piątek o godz. 18.00. Można się jeszcze dzisiaj zapisać.

 17. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.

 

WYPOMINIKI CAŁOROCZNE

Wypominki całoroczne 2021/22 r. – godz. 8.00

Miłosierdziu Bożemu polecamy dusze zmarłych ś.p. dobrodziejów naszej parafii, a w szczególności dusze: ks. Stanisława Muchy, ks. Juliana Gorczyńskiego, ks. Piotra Kutyby, ks. Józefa Stala, ks. Fryderyka Surowego, ks. Marcina Karasia, ks. Mieczysława Stala; Tadeusza Pikula, Jadwigi żony, Henryka i Zbigniewa synów, Katarzyny Maciaszek, Tadeusza Synowca, Marii Maciaszek; Tadeusza Biernata, Janiny żony, wnuczki Beatki; Franciszki i Józefa Styrnów, Janiny i Władysława Przybyłów, Edwarda i Franciszka synów, Marii i Władysława Struzików, Stanisławy i Franciszka Szydłowskich, Edwarda Szydłowskiego; Tadeusza Tytry, Moniki i Stanisławy Tytro, Franciszka Padowskiego, Janiny żony, Wiesława i Stanisława synów, Franciszka Puzi, Czesławy żony; Piotra Kujaca, Anny żony, Stefana Dziurdzi, Marii żony, Janusza syna, Heleny Gawor, Janiny Zakuły, Edwarda Gorczycy, Jana Marca; Pawła Kurtyki, Marii żony; Wiesława Padowskiego, Józefa Zająca, Teresy żony, Ryszarda syna; Franciszka Waśniowskiego, Czesławy żony, zięcia Tadeusza; Bogdana Orlika; Bogdana Piotrowicza, Ludwika Sikorskiego, Zofii żony; Józefa Warzechy, Agaty żony, Władysława syna, Ireny żony, Walentego Krupy, Katarzyny żony, Mirosława syna, Władysławy żony; Jana Kłósia, Salomei żony, Józefa Słoniny Franciszki żony; Małgorzaty Muchy, Franciszka Padowskiego, żony Janiny, syna Stanisława, Władysława Muchy, żony Anny, syna Kazimierza; Jana Gorczycy, Agnieszki żony, Wiktorii, Franciszka i Heleny Gorczyców, Stanisława Dziadowca, Katarzyny żony, Jana syna; Mieczysława Pawłowskiego i jego rodziców, Franciszka Styrny, Janiny żony, Salomei drugiej żony, Stanisława Styrny, Czesława Styrny, syna Grzegorza, Marii Styrny; Józefa Baniaka, żony Marii, Heleny i Władysława Pająków, córki Stanisławy, Agnieszki Baniak, Janiny i Tadeusza Biernatów; Jana Kłósia, Marianny żony, Józefa Kłósia, Katarzyny żony, Władysława Matuszyka, Anny żony, Stefanii drugiej żony, Jana syna; Edwarda Wilka Bronisławy żony, Józefa Wilka, Wiktorii żony, Józefa Kmiecia, Marii żony, Józefa i Andrzeja synów; Joanny Biernat, Piotra syna, Heleny żony, Tadeusza Cholewy Marii żony;  Józefa Kuty, Bronisławy żony, Władysława syna, Józefa Bartyzela, Bronisławy żony; Józefa Urbańskiego, Janiny żony, Jana syna; Józefa Góry, Janiny żony, Stanisława Parucha, Adama syna; Ludwika Kędziory, Bronisławy żony, Piotra syna, Józefa Kmiecia; Władysława Kusiaka, Janiny żony, Tadeusza syna, Franciszka Kani, Janiny żony, Jerzego syna, Franciszka Ruchały, Stanisławy żony; Genowefy i Piotra Kutybów, Walerii Jagiełki, Mieczysławy i Franciszka Wojcieszków, Zygmunta syna; Józefa Kłusia, Anny żony, Krystyny Filip, Franciszka Wałkowskiego, Marii żony, Krzysztofa syna; Heleny Gawor, Michaliny i Jana Koniecznych; Zofii i Stanisława Orlików, Marii i Jana Stalów; Jana Kociołka, Genowefy żony, Franciszka Kociołka, Agnieszki żony; Stanisława Wszołka, Julii żony, Józefa Wszołka, Grzegorza syna; Marzeny Stawiarskiej, Stanisława Baniaka, Franciszki żony, syna Zbigniewa, Piotra Cabaka, Marii żony, Wojciecha Zachary, Marii żony, córki Stefanii i Genowefy, Jana Stawiarskiego, Antoniny żony, syna Sylwestra; Jana Gawora, Joanny żony, Mariana Lekkiego, Mirosława syna; Franciszka Kusiaka, Heleny żony, Mieczysława Musiała; Jana Ruska, Władysława Glanowskiego, Antoniny, Pawła i Józefa Biernatów, Janiny i Mariana Warchołów; Józefa Majerskiego, Marii żony, Walentego Kazka, Anny żony; Piotra Waśniowskiego, Salomei żony, Mieczysława syna, Rudolfa Górskiego, Joanny żony; Józefa i Anny Karasiów, Leona i Anny Marców, Wiesława syna, Władysława Bidy; Stanisława i Władysławy Puławskich, Stanisława i Walerii Wilków, Jana i Janiny Słupskich, Anny Kicy; Wawrzyńca Seremaka, Karoliny żony, Piotra syna, Andrzeja Kłusia, Karoliny żony, Franciszka Ziętary, Marii żony; Józefa Lisa, Tomasza syna, Stanisława Puzi, Stefanii żony, Mikołaja Kiełbasy, Stefanii żony; Stanisława i Karoliny Górów, Wojciecha i Władysławy Stalów, Zdzisława Stala, Anieli Góry, Henryka Cholewy; siostry zakonnej Reginaldy Biernat, Anieli i Władysława Polowców, Teresy i Stanisława Drelicharzów, Heleny Ptaszyńskiej; Stanisława Orlika, Teresy żony, Józefa Biernata, Piotra Kutyby, Genowefy żony, Józefa Kołodzieja Zofii żony; Anieli Muchy, Władysława Muchy, Stanisławy Nowak, Stanisława Nowaka; Marzeny Kołodziej, Piotra Kusiaka, Joanny żony, Tadeusza syna; Piotra Waśniowskiego, Tadeusza Kłusia, Anny żony; Zofii i Tadeusza Rachwałów, Janiny Tynka, Bronisława Tynki; Franciszka Smuka, Genowefy Smuk, Józefa Mączki, Anieli Mączki, Emilii Budyn; Pawła Baniaka, Marii Baniak, Franciszka Słoniny, Joanny żony; Franciszki i Antoniego Rachwałów, ks. Prałata Stanisława Muchy, Aliny i Józefa Lejdów; Mirosława Kozłowskiego, Stanisława i Marii Kicków, Józefa i Stefanii Waśniowskich, Władysława i Anny Górów; Andrzeja Krokosza, Jana Krokosza, Marii żony; Ignacego Baniaka, Agnieszki Ryncarz, Jana Ryncarza, Marii żony, córki Lucyny, Piotra Ryncarza, Marty żony, Kazimiery Wadowskiej, Krzysztofa Fiołka; Kazimierza Trąby, Zygmunta Wojcieszka, Mieczysława Kani, Heleny żony, Juliana Biernata, Jerzego syna, Jadwigi córki; Marka Zarębskiego, Władysława Zarębskiego i żony Bronisławy; Stanisława Bartyzela, żony Bronisławy, syna Józefa, i ich Rodziców, Józefa Papciaka, żony Bronisławy  i ich Rodziców; Anny i Adeli Orlik, Andrzeja i Roberta Orlików; Franciszka Padowskiego, Janiny żony, Stanisława syna, Józefa Budyna Władysławy żony; Zbigniewa Klesiewicza, Franciszka Klesiewicza; Danuty Strąg, Franciszka i Salomei Strągów, Franciszka Rachfalika, Elżbiety Góry, Franciszka Kielana Emilii żony; Franciszka Waśniowskiego, Stefanii żony, Alicji Ciaćka, syna Rafała, Marii Wojnickiej, brata Czesława, Mieczysława Suchańskiego, Krystyny żony; Andrzeja Abramowicza, Heleny Hejczyk; Władysława Kazka, Jacentego Rachfalika, żony Wiktorii, Adama Stąśka, żony Stefanii, Genowefy Kmieć, Franciszka Zięby; Franciszka Stala, Władysławy żony, Józefa Stala, żony Heleny, Brata Władysława, brata Mieczysława, Franciszka Stala, żony Teresy, Mariana Warchoła, żony Janiny; Wiesława Gawora, Franciszka Smagi, Wiesława syna, Floriana Smagi, Weroniki żony, Franciszka Budyna, Katarzyny żony; ks. Stanisława Muchy, ks. Piotra Pawlikiewicza.

Wypominki całoroczne 2021/22 r. – godz. 10.30

Miłosierdziu Bożemu polecamy dusze zmarłych ś.p. Michała i Felicji Świętków, Alicji Szpilskiej; Edwarda Wielgusa; Józefa Dobosza, Tadeusza Dziadowca, Stanisławy żony, córki Marii Koniecznej, córki Iwony Wiktorowicz, Zofii i Władysława Trzeszkowskich, zięcia Jana, Kazimierza Trąby; Anieli Waśniowskiej, Władysława Kmiecika, Julii żony, Władysława Biernata, Anny żony; Józefa Radeckiego, Wiktorii żony, Józefa Biela; Tadeusza Orlika, Ireny żony, Jana Zarębskiego, Anny żony, Teresy i Marii Waśniowskich; Anny Klich, Mariana Klicha, Andrzeja Urbańskiego; Józefa Kłusia, Stanisława syna, Józefa Kłusia, Teresy żony, Genowefy córki, Stanisława Ważydrąga, Anastazji żony, Zbigniewa syna, Jana Kłósia, Salomei żony; Ignacego Cichonia, Anny żony, Stanisława Gogoli, Alfredy żony, Mieczysława syna, Teresy córki; Stanisława Kowalczyka, Stanisława Dziadowca, Anny żony, Bronisławy córki, Marii córki, Franciszka syna, Piotra syna, Sławomira Krokosza; Janiny Struzik, Stanisława Struzika, Heleny córki, Wiktorii Waśniowskiej, Jana Waśniowskiego, Antoniego Skoczka; Jana, Marii, Zofii i Stanisława Broczyńskich i zmarłych z rodziny, Bronisławy, Stanisława, Jana Majerskich i zmarłych z rodziny, Antoniego Iwanickiego, Doroty Jurgiel, Marty Lipki, Jolanty Hankus, Ewy Wideł, Adama Szarka, Zofii, Mariana i Tomasza Ciepielów i zmarłych z rodziny, Krzysztofa Marciszewskiego, Jacka Ostrowskiego, Danuty Zdrojewskiej, Leszka Wierzyckiego; Piotra Biernata, Genowefy żony, Tadeusza Szydłowskiego, Władysławy żony, Juliana syna, siostry zakonnej Marceliny Szydłowskiej; Jana Bielaka, Janiny córki; Andrzeja Gądka, Władysława Gądka, Heleny żony; Władysława Nowaka, Aleksandra i Marii Sroków, Stanisława i Marii Kuligów; Władysławy Stal, Stefana Olipry, Janiny żony, Józefa Lecha, Władysławy żony, Pawła i Romana synów, Marii i Ryszarda Rachwałów, Piotra Rachwała, Marii Gałki; Genowefy i Franciszka Smuków, Anieli i Józefa Mączków, Emilii Budyn; Anny, Józefa, Wiktorii Kłusiów, Anny i Marcina Kowalczyków, Władysława i Heleny Bednarzów oraz zmarłej córki, synowej i wnuka; Józefa Małka, Bronisławy żony, Mariana Janasa, Władysławy żony, Ryszarda syna; Józefa Małka, Bronisławy żony, Jana Kubali; Władysława Imiołka, Franciszka Góry, żony Stanisławy, Franciszka Giemzy, żony Józefy, Eugeniusza Czesaka, Władysława Brusa, Janusza Pyszke; Ryszarda Dworzaka, Janiny Charzewskiej, Tadeusza Charzewskiego; Eugeniusza Jacaka, Anieli, Andrzeja Kazków, Józefa syna, Antoniego, Emilii Trzasków; Piotra i Salomei Styrnów, Bronisławy Waśniowskiej, Stanisława Waśniowskiego; Edwarda Zuzi, Weroniki żony, Wojciecha syna, Genowefy Jonak, Heleny Jurek, Bolesława Jurka; Jana Kociołka żony Weroniki, Jana Kazka, żony Janiny, córki Jadwigi; Jana Waśniowskiego, Julii żony, Władysława Przepiórki, Władysławy i  Franciszka Stalów, Heleny, Józefa Stalów, syna Szymona, Janiny, Franciszka Padowskich; Stanisława i Bronisławy Przepiórków, Heleny i Józefa Godawów; Franciszka Wojcieszka, Janiny żony, Stanisława syna; Krystyny Bednarz, Heleny i Władysława Bednarzów, córki Władysławy, Anny, Janiny, Józefa Struzików, Władysławy, Stanisława Kowalików, Tomasza Bednarza; Tadeusza Biernata, Władysława Biernata, Anny żony, Tadeusza Lisa; Barbary Gibały; Eugeniusza Papciaka, Czesława syna; Józefa i Józefy Gałków; Marii i Franciszka Zacharów, Eugenii i Władysława Jacaków, Katarzyny, Stefanii i Łukasza Samców, Norberta Koszery; Barbary Gibały; Józefa Biernata, Adeli żony, Bernadetty córki, Marii Biernat, Stanisława Patyka, Pawła syna; Bronisława Czarnoty, Teresy żony; Franciszka, Stala, Anieli żony, Pawła Puzi; Adeli i Marcina Skrzypków; ks. Stanisława Muchy, Anieli, Jana Szydłowskich, Adeli, Romana Chmielarzów; Marii i Rozalii Zelek, Marii Czubary, Józefa Gołębia,  Bronisława Kłusia; Wojciecha Gawora, żony Salomei, Władysława Gawora, Marii Gawor; Stanisława Mrugały, Jakuba Gawora, Salomei żony, Marii córki, Maryli Gawor, Edwarda Bochnaka, Anieli żony; Franciszka Słoniny żony Genowefy, Jana Lipińskiego; Antoniego Lipińskiego, żony Marianny, syna Jana, Franciszka Szymańskiego, żony Katarzyny, synów Edwarda i Piotra, córki Aniela, Władysława Świętka, żony Heleny i Anety Świętek; Marcina i Anieli Dudów, Władysława syna, Heleny, Mieczysława i Tadeusza Sadowskich, Anny Stachowicz; Mieczysława i Bronisławy Szydłowskich, Władysława i Marii Cholewów, Bartłomieja i Katarzyny Szydłowskich, Marka Zarębskiego, Jana i Władysławy Mikiecików, Janusza syna, Józefa Szydłowskiego; Franciszka Tęczy, Michała Badowicza, Wiktorii żony, Stefana Jędrczaka, Anieli żony; Jana Marksa, Heleny żony, Antoniego Janczury, Katarzyny żony, Krzysztofa Majdańskiego, Jana Panasiuka, Gabrieli Miozga; Józefa Rudnika, żony Anieli, córki Władysławy, synów Józefa i Janusza; Tadeusza i Danuty Kołodziejów, syna Pawła oraz Aleksandra Borowca; Władysława Biernata, Ignacego Biernata, Marii żony, Stanisława syna, Tadeusza Stala, Józefa Kutyby, Marii żony; Juliana Szydłowskiego, Bronisławy żony, Stanisława i Jana synów, Bronisławy i Mieczysława Szydłowskich, Marka Zarębskiego, Marii i Władysława Cholewów, ks. Stanisława Muchy, ks. Józefa Bukowca; Piotra Ważydrąga, Bronisławy żony, Marii córki, Stanisława syna, Franciszka Ważydrąga, Anieli żony, Gerarda Haubena, Julii żony;  Piotra, Marii, Karola, Anny, Genowefy Górów, Józefa, Kunegundy Czaplów, Czesława, Władysławy Przyborowskich; Marii i Franciszka Cabaków oraz Jana Cabaka; Piotra Zuzi, Janiny żony, Zbigniewa Srogi; Wiesława Gawora, Franciszka i Anny Małków, Mariana Małka; Jana i Władysławy Dryków; Józefa Matyaszka, Weroniki żony, Franciszka Cudakiewicza, Stanisławy żony, Franciszka syna, Stanisławy żony; Józefa Cholewy, Marii żony; Józefa Małka, Bronisławy żony, Bronisława Siwadły, Piotra Góry, Agnieszki żony; Władysława Gnutka, Walerii żony, Józefa Rachwała, Marii żony, Jana Wojcieszka, Anieli żony, Jana Lincy, Michaliny żony, Jana Dąbrowskiego, Heleny żony; Franciszka Waśniowskiego, Stefanii żony, Marii Dziadowiec, Marii i Józefa Cholewów, Eugenii i Franciszka Dziadowców, Bożeny i Patrycji Aszklar; Andrzeja Urbańskiego, Genowefy Kmieć, Kazimierza Wojtonia, Franciszka Wojtonia, Wiktorii żony, Michała Dziedzica, Marii żony; Józefa i Bronisławy Graniczkowskich, Wojciecha, Teresy i Genowefy Kazków, Zenobiusza i Józefy Sawickich, Władysława i Teresy Sarneckich, Józefa Hamerli; Władysława Bizonia, Krzysztofa syna, Franciszka Popadiaka, Anieli żony, Józefy, Anny i Karoliny córek, Franciszka i Mieczysława synów, Władysława Waśniowskiego, Karoliny żony, Władysława Bizonia, Bronisławy żony, Jana i Mariana synów; Franciszki Rachwał, Józefa Rachwała, Józefa Małka, Anieli żony, Piotra Babiarza, Marii żony, Franciszka Popadiaka; Franciszka, Anny i Zofii Kiców.

 

 

AKT KOMUNII ŚWIĘTEJ DUCHOWEJ

Klękam u Twoich stóp, o mój Jezu, i ofiarowuję Tobie skruchę mego serca,

które pogrąża się w nicości i Twojej świętej obecności.

Uwielbiam Ciebie w Sakramencie Twej miłości,

pragnę Cię przyjąć w ubogim mieszkaniu mego serca.

W oczekiwaniu na szczęście Komunii sakramentalnej pragnę Cię przyjąć w Duchu.

Przyjdź do mnie, o mój Jezu, abym przyszedł do Ciebie.

Niech Twoja miłość rozpali całą moją istotę na życie i na śmierć.

Wierzę w Ciebie, ufam Tobie, kocham Ciebie. Niech się tak stanie.

 

Go to top