Witamy na oficjalnej stronie
Parafii Najświętszego Serca
Pana Jezusa w Borku


Niech będzie pochwalony
Jezus Chrystus

Komunikat Biskupa Tarnowskiego

w związku z podniesieniem kościoła parafialnego św. Wawrzyńca Męczennika w Wojniczu do godności kolegiaty i erygowaniem przy niej Kapituły Kolegiackiej pw. św. Wawrzyńca Męczennika

     Drodzy Diecezjanie!

            Życie religijne Wojnicza od stuleci koncentrowało się przy kościele pw. św. Wawrzyńca. W 1465 r. bp Jan Lutek z Brzezia wyniósł tutejsze probostwo do godności prepozytury. Z czasem kościół wojnicki podniesiony został do rangi kolegiaty, co potwierdził synod diecezji krakowskiej z 1621 r. Zniesienie kolegiaty nastąpiło w 1786 r. na skutek decyzji władz austriackich.

            Mając na uwadze doniosłą historię wojnickiej świątyni, jak również, aby docenić aktualne znaczenie tamtejszego kościoła i parafii, postanowiłem podnieść kościół św. Wawrzyńca Męczennika w Wojniczu do godności kolegiaty i erygować przy niej Kapitułę Kolegiacką pw. św. Wawrzyńca. Będzie to czwarta kapituła w diecezji tarnowskiej – oprócz Kapituły Katedralnej w Tarnowie oraz Kapituł Kolegiackich w Nowym Sączu i Bochni.

            Kodeks Prawa Kanonicznego mówiąc o kapitułach katedralnych i kolegiackich zaznacza, że ich głównym zadaniem „jest sprawowanie bardziej uroczystych funkcji liturgicznych w kościele katedralnym lub kolegiackim” (por. kan. 503 KPK).Oprócz codziennej troski o liturgię, kapituły podejmowały różnorodne inicjatywy religijne, społeczne i kulturalne. Kolejna kolegiata i kapituła w pejzażu naszej diecezji ma zatem przyczynić się do wzmocnienia dynamiki życia religijnego, rozwoju piękna liturgii oraz krzewienia dzieł, które szczegółowo definiuje jej Statut. Pośród nich, ważnym zadaniem nowej Kapituły będzie wspieranie Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a także otaczanie opieką ubogich a utalentowanych studentów.

            Na realizację wytyczonych zadań oraz owocne działanie Kapituły Kolegiackiej w Wojniczu udzielam z serca pasterskiego błogosławieństwa.

 

                                   † Andrzej Jeż

                                   BISKUP TARNOWSKI

Tarnów, 4 sierpnia 2014 r.

 

Go to top