Witamy na oficjalnej stronie
Parafii Najświętszego Serca
Pana Jezusa w Borku


Niech będzie pochwalony
Jezus Chrystus

Peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego oraz relikwii św. Siostry Faustyny i św. Jana Pawła II

 „Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie”

Łk 1,50

„Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże”- słowa św. Jana Pawła II.

   W dniach 28 i 29 sierpnia 2014 r. nasza parafia p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Borku przeżywała czas nawiedzenia Obrazu Jezusa Miłosiernego, relikwii św. Siostry Faustyny i św. Jana Pawła II.

   Najważniejszym przeżyciem poprzedzającym nawiedzenie były rekolekcje parafialne, które rozpoczęły się w niedzielę 24 sierpnia, a zakończyły w przeddzień nawiedzenia. Prowadził je Ojciec Stanisław Kiełbasa ze Zgromadzenia Księży Redemptorystów z Tuchowa. Rekolekcje stały się okazją do odnowienia i pogłębienia wiary oraz miały nas przygotować na spotkanie z Chrystusem, podczas świętego czasu peregrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego. Podczas rekolekcji przeżyliśmy czas szczególnej łaski, jakiej Bóg udziela człowiekowi przez słuchanie Słowa Bożego, pojednanie w sakramencie pokuty i podjęcie odnowy duchowej.

„Nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dopóki nie zwróci się z ufnością do Miłosierdzia Bożego”– słowa z Dzienniczka św. Siostry Faustyny.

   W czwartek 28 sierpnia od godz. 16.30 licznie zgromadzeni wierni czuwali na modlitwie, odmawiając Koronkę do Miłosierdzia Bożego, śpiewając pieśni i oczekując na przyjazd obrazu.

   O godz. 17.00 zaczęły bić dzwony i uroczysta procesja wyruszyła na plac przed kościołem na powitanie i przyjęcie obrazu. Po przyjeździe samochodu kaplicy przed bramę ogrodzenia kościoła w asyście samochodów Ochotniczych Straży Pożarnych z Rzezawy i Borku, relikwie św. Faustyny i św. Jana Pawła II podjęły matki – Barbara Kłuś, Jagoda Mularz, Anna Kłuś oraz Elżbieta Stal, Elżbieta Dziadowiec i Grażyna Matyaszek, a Obraz Jezusa Miłosiernego ojcowie – Józef Styrna, Ryszard Stal, Aleksander Dziadowiec, Andrzej Polowiec, Dariusz Waśniowski i Ireneusz Czesak. Biskup Stanisław Salaterski i Ks. Proboszcz Kazimierz Świętek oddali cześć Jezusowi Miłosiernemu poprzez ucałowanie obrazu, a następnie relikwii.

   W uroczystej procesji przy słowach pieśni „Twemu Sercu cześć składamy”, obraz wniesiony został do kościoła, a wraz z nim relikwie św. Siostry Faustyny i św. Jana Pawła II. Ks. Proboszcz okadził obraz i relikwie świętych, a następnie lud wierny odśpiewał suplikację „Święty Boże Święty Mocny”. Po suplikacji ks. Rodak Andrzej Chmielarz odczytał Ewangelię wg św. Łukasza.

   Modlitwę powitania Pana Jezusa Miłosiernego wygłosił Proboszcz parafii, ks. Kazimierz Świętek. Przy obrazie od Paschału zapalona została świeca, którą nieśli w procesji przedstawiciele młodzieży naszej parafii, jako symbol miłosiernej miłości Boga.

   Po dokonaniu wstępnych ceremonii, rozpoczęła się Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem Ks. Biskupa Stanisława Salaterskiego. Myślą przewodnią wygłoszonej przez Ks. Biskupa homilii było przebaczenie i miłosierdzie Chrystusa względem nas grzesznych, pod warunkiem, że otworzymy się na Jego działanie. Wezwał nas do otwarcia się na Boże miłosierdzie, które jest nieprzebrane.

   O godz. 21.00 rozpoczął się Apel z Maryją, Matką Miłosierdzia, a następnie Nabożeństwo Drogi Światła – Via Lucis, pod przewodnictwem Ojca Stanisława Kiełbasy.

   Punktualnie o godz. 22.00 odprawiona została Msza św. koncelebrowana przez Księży Rodaków w intencji powołań. Głównym celebransem był ks. Prałat Józef Waśniowski, proboszcz Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Pasierbcu, wraz z nim celebrowali ks. Adam Urbański, ks. Adam Chmielarz i nowo wyświęcony w tym roku kapłan Marcin Pikul, który wygłosił kazanie.

   Jeszcze przed północą o godz. 23.00 rozpoczęło się Czuwanie Młodych, połączone z Drogą Krzyżową, a od 24.00 do 6.00 poranka dnia następnego czuwanie mieszkańców z poszczególnych rejonów parafii Borek.

   W piątek 29 sierpnia o 6.00 zgromadzeni wierni odśpiewali uroczyście Godzinki o Męce Pańskiej i Koronkę do Miłosierdzia Bożego, a następnie rozpoczęły się Msze św.: o godz. 7.00 – dla dorosłych, o godz. 9.00 dla chorych i ludzi w podeszłym wieku, o godz. 11.00 – dla dzieci i młodzieży.

   Od godz. 13.00 do 15.00 miało miejsce czuwanie Róż Różańcowych Matek i Ojców. W godzinie Bożego Miłosierdzia odmówiliśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego, a po niej rozpoczęła się Msza święta na zakończenie peregrynacji.

   Mszę świętą pożegnalną odprawił Proboszcz ks. Kazimierz Świętek. Kazanie wygłosił rekolekcjonista o. Stanisław. W czasie Mszy św. został odczytany Akt Zawierzenia Parafii Miłosierdziu Bożemu. Poświęcone zostały obrazy przyniesione przez wiernych oraz inne dewocjonalia. Po Mszy świętej nastąpiło pożegnanie obrazu i relikwii św. Siostry Faustyny i św. Jana Pawła II.

   Około godz. 16.30 przed kościół zajechał samochód – kaplica, wierni odprowadzili obraz i relikwie na zewnątrz. Jeszcze ostatnie pożegnalne spojrzenie w kierunku umieszczonego w samochodzie obrazu i wizerunek oddalił się do kolejnej parafii w Dekanacie Bochnia - Wschód, parafii w Krzeczowie. A z naszych serc popłynęła do Boga głęboka wdzięczność za ten przeżyty czas łaski oraz westchnienie: „Jezu ufam Tobie”.

 „O niepojęte i niezgłębione Miłosierdzie Boże, kto Cię godnie uwielbić i wysławić może. Największy przymiocie Boga Wszechmocnego, Tyś nadzieja dla człowieka grzesznego” – słowa św. Siostry Faustyny zapisane w Dzienniczku.

   Słowa te pomagają nam wyrazić nasze uwielbienie Bożego Miłosierdzia i nasze dziękczynienie za tę wielką tajemnicę, jaką Bóg powierzył człowiekowi. Bóg przez posługę pokornej zakonnicy św. Faustyny Kowalskiej i Wielkiego Papieża św. Jana Pawła II, przypomina nam w dzisiejszych trudnych czasach o niezgłębionym Swoim Miłosierdziu.

   W miłosierdziu Bożym, jak w jasnych promieniach słońca, odkrywamy prawdę o nas samych, o tym, że potrzebujemy miłości i jesteśmy gotowi dzielić się nią, aby wzrastać duchowo. Poprzez pielgrzymowanie Obrazu Jezusa Miłosiernego po naszych parafiach razem z relikwiami św. Siostry Faustyny i św. Jana Pawła II, chcemy rozpalić ogień miłosierdzia w naszych sercach i zanieść go wszędzie tam, gdzie brak miłości i zrozumienia, jedności, przebaczenia i pokoju.

Miłosierny Jezu, przemień nas w siebie, bo Ty wszystko możesz. Amen.

 

Go to top