Witamy na oficjalnej stronie
Parafii Najświętszego Serca
Pana Jezusa w Borku


Niech będzie pochwalony
Jezus Chrystus

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią – ŚDM 2016

     Właśnie ten fragment Ewangelii wg św. Mateusza został hasłem przewodnim Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w lipcu 2016 r., w Krakowie. Polska po raz drugi będzie miała przyjemność gościć młodych pielgrzymów z najróżniejszych zakątków świata. Pierwsze Światowe Dni Młodzieży w naszym kraju odbyły się w Częstochowie, w 1991 r.

     Piękną ideę ŚDM zapoczątkował Jan Paweł II dokładnie 20 grudnia 1985 roku podczas spotkania opłatkowego z przedstawicielami Kurii Rzymskiej. Wyraził pragnienie, aby Światowe Dni Młodzieży odbywały się co roku w Niedzielę Palmową jako spotkanie diecezjalne, a co dwa lub trzy lata w wyznaczonym przez niego miejscu jako spotkanie międzynarodowe. Jeszcze w tym samym roku odbyło się pierwsze, ogólnoświatowe spotkanie młodzieży w Rzymie, w którym wzięło udział ponad 300 tys. osób! Znakiem otrzymanym z błogosławieństwem papieża został krzyż ze słowami Chrystusa:

„Nieście go po całym świecie jako znak miłości Pana Jezusa do całej ludzkości i głoście wszystkim, że zbawienie i odkupienie jest tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym”

     Od 2003 r. symbolem Światowych Dni Młodzieży jest również ikona Matki Boskiej Salus Populi Romani. Krzyż wraz z cudownym obrazem za każdym razem odwiedzają kolejne kraje, w których organizowane są dni młodych, gromadząc tysiące ludzi na wspólnej adoracji. W grudniu jako organizatorzy przejęliśmy znaki spotkań młodzieży od Czechów, obecnie są peregrynowane w diecezji opolskiej.

     Światowe Dni Młodzieży trwają stosunkowo krótko, ale przygotowania do tych niezwykłych dni wypełniają czas na miesiące przed oczekiwaną imprezą. W ramach dni młodych organizowane są liczne akcje jak np. „Bilet dla brata”. Jest to inicjatywa pomagająca zebrać środki na podróż dla ubogiej młodzieży zza wschodniej granicy, chociażby poprzez sprzedaż pierwszej, pielgrzymkowej gry w karty o ŚDM – „Campus Mundi”. Pomoc działa również w wymiarze duchowym. Został uruchomiony wielomiesięczny projekt „Serce 2.0” będący swego rodzaju podróżą w celu odnowy i poznania samego siebie.

     Wezwanie do wspólnej modlitwy i dzielenia się świadectwem o Chrystusie z roku na rok owocuje coraz obficiej. Kolejne spotkania, organizowane cyklicznie co dwa lub trzy lata przyciągają rzesze młodych ludzi pragnących doświadczyć radości płynącej z pogłębiania swojej wiary. Mamy nadzieję, że ta wyjątkowa i unikatowa w skali wydarzeń życia religijnego misja przetrwa i jeszcze nie raz powróci do kraju swojego pomysłodawcy!

Modlitwa Śiatowych Dni Młodzieży Kraków 2016

"Błogosławieni miłosirni" - oficjalny hymn ŚDM Kraków 2016

FAQ - najczęściej zadawane pytania dotyczące przyjęcia pielgrzymów w rodzinach:

Jaką liczbę pielgrzymów rodzina może przyjąć?

Liczba przyjmowanych pielgrzymów jest uzależniona od woli oraz indywidualnych możliwości danej rodziny, niemniej jednak prosimy o przyjęcie min. 2 pielgrzymów. Należy pamiętać, że będą to osoby tej samej płci oraz że wymagana powierzchnia noclegowa dla jednego pielgrzyma to 3 metry kwadratowe.

Czy rodzina dostanie informacje dotyczące szczególnych wymagańpielgrzymów (choroby, alergie, diety,etc.)?

Rodzina przyjmująca pielgrzymów, powinna zagwarantować miejsce noclegowe  oraz możliwość skorzystania z łazienki/toalety. Nie ma obowiązku zapewnienia wyżywienia (jednak jeśli będzie istniała taka możliwość to prosimy o przygotowanie śniadań dla pielgrzymów, którzy goszczą u rodziny). Nie ma obowiązku dostosowywać się do szczególnych wymagań żywieniowych poszczególnych pielgrzymów. Osoby z problemami zdrowotnymi (choroba przewlekła, alergia) są zobligowane do zapewnienia sobie we własnym zakresie niezbędnych środków farmakologicznych, itp.

Kiedy rodzina otrzyma informacje, że zostaną u niej zakwaterowani pielgrzymi?

Rodzina otrzyma informację o możliwości zakwaterowania u niej pielgrzymów, od przewodniczącego lub członka Komitetu Parafialnego. Oni natomiast informacje otrzymają od Komitetu Organizacyjnego ŚDM2016 w momencie, kiedy zarejestrowana grupa pielgrzymów zostanie przydzielona do konkretnej parafii jako  swojego miejsca zakwaterowania na okres pobytu w Krakowie.

Z którego miejsca rodzina odbiera pielgrzymów?

Pielgrzymi, zostają dowiezieni do Kościoła w parafii, w której mają zostać zakwaterowani.  Na miejscu członek Komitetu Parafialnego odpowiedzialny za zakwaterowanie, przydziela poszczególne osoby do konkretnych rodzin. Z tego miejsca rodzina odbiera pielgrzymów i zabiera na  miejsce noclegu.

W jakich godzinach pielgrzymi będą przebywać u rodzin?

Pielgrzymi będą u rodzin przede wszystkim nocować. W ciągu dnia uczestniczyć będą w wydarzeniach organizowanych w ramach Światowych Dni Młodzieży. Dodatkowo Komitet Parafialny udostępni rodzinom przyjmującym pielgrzymów plan pobytu pielgrzymów w  czasie ŚDM.

Czy rodzina powinna zorganizować pielgrzymom czas wolny?

Nie. Pielgrzymi realizują program ogólny ŚDM.

Czy można zrezygnować z zadeklarowanego wcześniej przyjęcia pielgrzymów?

W nieprzewidzianych sytuacjach losowych istnieje taka możliwość. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, należy o tym niezwłocznie poinformować Komitet Parafialny.

Czy można zadeklarować przyjęcie osoby niepełnosprawnej?

Tak, o ile dana rodzina ma możliwość zapewnienia osobie niepełnosprawnej odpowiednich warunków. W deklaracji należy umieścić informację dotyczącą rodzaju  niepełnosprawności  pielgrzyma, którego ma się gotowość przyjąć.

Kto pokrywa szkody jeśli takowe wystąpią?

Ewentualne szkody będą pokrywane ze środków Komitetu Organizacyjnego. W przypadku zaistnienia szkody należy zgłosić ją do Komitetu Parafialnego.

Czy dane osobowe pielgrzymów, których dana rodzina przyjmuje będą udostępnione gospodarzom domu?

Nie. Rodziny nie otrzymują takich informacji. Kontakt z przewodniczącym Komitetu Parafialnego utrzymywać będzie jedna osoba wydelegowana z zarejestrowanej grupy i to jej dane kontaktowe zostaną przekazane przewodniczącemu.

Go to top