Witamy na oficjalnej stronie
Parafii Najświętszego Serca
Pana Jezusa w Borku


Niech będzie pochwalony
Jezus Chrystus

Obraz Męki Chrystusowej we Mszy św. - Kanon Rzymski

LP.

KAPŁAN

CHRYSTUS

1

Idzie do ołtarza.

Idzie na Górę Oliwną.

2

Rozpoczyna Mszę Św.

Rozpoczyna się modlić.

3

Przystępuje do ołtarza i całuje go.

Zdradzony pocałunkiem Judasza.

4

Idzie na miejsce przewodniczenia.

Pojmany i zaprowadzony do Annasza.

5

Antyfona na wejście.

Przed Annaszem fałszywie oskarżony.

6

Panie zmiłuj się nad nami.

Prowadzony do Kajfasza. Piotr zapiera się Go trzykrotnie.

7

Pierwsze czytanie.

Prowadzony do Piłata.

8

Modlitwa przed Ewangelią.

Prowadzony do Heroda i wyszydzony.

9

Mówi: Pan z wami.

Spojrzał na Piotra – nawraca go.

10

Czyta Ewangelię.

Na powrót prowadzony do Piłata i przed nim oskarżony.

11

Odkrywa kielich.

Haniebnie obnażony.

12

Ofiaruje chleb i wino.

Okrutnie ubiczowany.

13

Przykrywa kielich.

Cierniem ukoronowany.

14

Umywa ręce.

Niewinnym uznany przez Piłata.

15

Mówi: Módlmy się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Wszechmogący.

Piłat ukazuje Jezusa ludowi i mówi: "Oto człowiek".

16

Wezwania przed prefacją.

Opluty i wyszydzony.

17

Prefacja i Święty...

Uznany gorszym od mordercy Barabasza i skazany na śmierć.

18

Wspomnienie żyjących.

Niesie krzyż na górę Kalwarię.

19

Wspomnienie świętych i tajemnicy dnia.

Spotyka Matkę Bolesną i pobożne kobiety.

20

Błogosławi Ofiarę chleba i wina.

Przybity do krzyża.

21

Podnosi Hostię.

Wywyższony na Krzyżu.

22

Podnosi Kielich.

Przelewa Świętą Krew z 5 Ran.

23

Aklamacja.

Widzi pod krzyżem swą Bolesną Matkę.

24

Wspomnienie zmarłych.

Modli się na krzyżu za ludzi.

25

Odmawia: Ojcze nasz.

Wypowiada na krzyżu 7 Słów: "Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił"

26

Łamie Hostię.

Oddaje Bogu Ducha - umiera.

27

Wpuszcza cząstkę Hostii do kielicha.

Zstępuje do Otchłani.

28

Mówi: "Baranku Boży..."

Wielu uznaje w Nim Syna Bożego.

29

Przyjmuje Komunię Św.

Złożony do grobu.

30

Czyści kielich.

Namaszczony przez pobożne kobiety.

31

Przykrywa kielich.

Powstaje z martwych.

32

Antyfona na Komunię.

Ukazuje się Matce swej i uczniom.

33

Odmawia modlitwę po Komunii.

Objawia się uczniom swym i naucza ich jeszcze przez 40 dni.

34

Mówi ostatni raz: "Pan z wami".

Żegna się z uczniami i wstępuje do Nieba.

35

Mówi: "Idźcie, Ofiara spełniona".

Rozsyła Apostołów na cały świat, by głosili Ewangelię.

 

Publikacją: "Eucharystia źródłem człowieczeństwa" wydana za zezwoleniem władzy duchownej (cenzor: ks. Stanisław Chabiński SAC). Druk: APOSTOLICUM, 05-091 Ząbki, ul. Wilcza 8

Go to top