Witamy na oficjalnej stronie
Parafii Najświętszego Serca
Pana Jezusa w Borku


Niech będzie pochwalony
Jezus Chrystus

Rada Duszpasterska

     Według postanowień Soboru Watykańskiego II, jednym z zadań kapłanów jest uświadomienie katolikom świeckim ich w spółodpowiedzialności za Kościół. Wspólna odpowiedzialność za Kościół zobowiązuje duszpasterzy, aby respektowali rolę świeckich, korzystali z ich rad i współpracy oraz z zaufaniem powierzali im zadania w służbie Ludu Bożego, zgodnie z zasadą pomocniczości, która stanowi, aby kapłani pozostawiali świeckim wykonywanie funkcji leżących w zakresie ich zdolności i kompetencji (KK 37). Jednym ze sposobów umożliwienia świeckim przeżywania odpowiedzialności za Kościół jest między innym Rada Parafialna.
 
      Parafialne Rady Duszpasterskie w naszej diecezji powoływane są i działają na mocy obowiązującego statutu: Statut Rad Duszpasterskich Diecezji Tarnowskiej.

Skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej:
      <>< ks. mgr Kazimierz Świętek - proboszcz
      <>< Józef Styrna
      <>< Kazimierz Styrna
      <>< Jarosław Stal
      <>< Ryszard Stal
      <>< Ireneusz Czesak
      <>< Aleksander Dziadowiec
      <>< Jan Polowiec
      <>< Dariusz Waśniowski
      <>< Jan Struzik
      <>< Elżbieta Dziadowiec
      <>< Krystyna Polowiec
      <>< Krystyna Padowska
      <>< Brabara Kłóś
Go to top