Witamy na oficjalnej stronie
Parafii Najświętszego Serca
Pana Jezusa w Borku


Niech będzie pochwalony
Jezus Chrystus

Rok 1991

      W maju pomalowano kościół górny. Prace malarskie wykonali: Andrzej Nowak, Stanisław Kubala, Kazimierz Dziadowiec, Jan Romański, Marian Padowski, Zbigniew Morajka, Ryszard Padowski, Andrzej Kłuś i Jan Lipiński.
      We wtorek po Zielonych Świątkach rozpoczęto budowę drugiej kondygnacji plebanii. Prac tych podjęli się Ci sami murarze, którzy pracowali przy pierwszej kondygnacji. Pracami przy drugiej kondygnacji kierował miejscowy murarz Andrzej Moskała. Prace ciesielskie przy szalowaniu stropu wykonali: Józef Wojcieszek, Bronisław Kazek i Jan Orlik. Zbrojenia stropu podjął się Jan Krawczyk i Jerzy Biernat. 3 lipca położono płytę na drugiej kondygnacji. Zaraz po niedzieli 8 lipca przystąpiono do budowy ostatniej, trzeciej kondygnacji. I tym razem prac podjęli się ci sami fachowcy. Prace murarskie zakończono 16 lipca, łącznie wznoszenie murów trwało 20 dni.
      W dniach 1 - 9 czerwca miała miejsce IV Pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny. Najbliżej położonymi miastami, które nawiedził Ojciec św. były Rzeszów i Przemyśl. Kazania swoje w czasie obecnej pielgrzymki Jan Paweł II oparł na Dekalogu i każdego dnia wyjaśniał jedno przykazanie Boże. Hasłem obecnej pielgrzymki były słowa św. Pawła z I Listu do Tessaloniczan "Bogu dziękujcie, Ducha nie gaście". Wierni naszej parafii tym razem łączyli się z Ojcem św. przez transmisje telewizyjne.
      Tego roku w miesiącu sierpniu przeżyliśmy drugą część pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny w dniach 13 - 16 sierpnia z racji VI Światowego Dnia Młodzieży w Częstochowie. Z naszej parafii brało udział w tym spotkaniu około 20 młodych ludzi.
      Z początkiem września rozpoczęto ponownie prace przy budowie plebanii. Zaszalowano ostatni strop. Niezależnie od tego trwały prace przy ścinaniu i zwożeniu drzewa na dach. Drzewo pochodziło z gromadzkiego lasu, który znajduje się za błoniem na "Małym Końcu". Zbrojenie jak zwykle wykonał Jan Krawczyk. W piątek 20 września zalano ostatnią płytę stropową na budynku plebanii.
      W pierwszych dniach października rozpoczęto prace przy więźbie dachowej. Prac tych podjęli się: Józef Wojcieszek, Bronisław Kazek, Władysław Gawor, Władysław Skrzypek i Jan Orlik. Ci sami fachowcy w drugiej połowie listopada pokryli blachą cały budynek plebanii.

      W tym roku Ojciec św. zamianował dla naszej diecezji ks. dr Jana Styrnę biskupem pomocniczym. Konsekracja odbyła się w Bazylice Katedralnej w Tarnowie dnia 28 lipca.
27 października odbyły się wybory do Sejmu. Frekwencja była bardzo niska. Ludzie rozgoryczeni ciężką sytuacją w kraju, nie poszli do wyborów. Wybory wygrali postkomuniści, którzy otrzymali największą ilość mandatów poselskich.
 

Rok 1992

      Zima tego roku była bardzo łagodna, prawie bez śniegu. Ludzie byli zadowoleni, bo przy panującym kryzysie zaoszczędzili przynajmniej na opale. Lato w miesiącu lipcu i sierpniu bardzo upalne. Upały trwały kilka tygodni, bez kropli deszczu. Temperatura dochodziła do 40 stopni Celcjusza.
      W Borku z początkiem tego roku zakończono gazyfikację wsi i w sobotę 15 lutego oddano sieć do użytku symbolicznym zapaleniem i poświęceniem znicza. Uroczystość odbyła się na boisku sportowym przy szkole.
      Komitet Gazyfikacji w Borku zafundował parafii założenie instalacji gazowej w kościele i pokrył wszystkie koszty z tym związane, a więc wykonanie projektu, zakup materiałów instalacyjnych oraz robociznę.
      W Wielki Wtorek przywieziono 22 ławki do naszego kościoła. Zostały one wykonane w stolarni ks. Józefa Waśniowskiego w Pasierbcu, z powierzonego materiału (drewna dębowego).
      W pierwszych dniach maja wykonano nagłośnienie kościoła górnego. Tej bezinteresownej pracy podjął się parafianin Adam Gałka. Pomagali mu: Kazimierz Szydłowski, Ryszard Stal, Czesław Kazek, Zbigniew Porębski, którzy przez szereg wieczorów i nocy z zakupionych części montowali kolumny głośnikowe. Nagłośnienie uruchomiono w drugą niedzielę maja, kiedy w parafii była I Komunia św.
      W pierwszych dniach lipca, pracowali przy budynku plebanii murarze wznosząc ściany działowe. Tak więc prace murarskie zostały definitywnie zakończone.
      15 października rozpoczęto tynkowanie murów wewnętrznych plebanii. Tynkowanie zostało poprzedzone założeniem instalacji elektrycznej oraz wodno - kanalizacyjnej. Praca szła szybko i sprawnie, bo liczna grupa parafian przychodziła do pomocy, a ekipa czterech tynkarzy z Lipnicy była pracowita.
      W pierwszą Niedzielę Adwentu odbyły się wybory do Rady Duszpasterskiej. W skład wybranej Rady Duszpasterskiej weszło 8 osób - 6 wybranych, jedna z urzędu i jedna z mianowania. Skład Rady Duszpasterskiej przedstawiał się następująco: Tadeusz Czarnota, Adam Gałka, Anna Kurtyka, Elżbieta Stal, Józef Styrna, Mieczysław Waśniowski, Elżbieta Wszołek.
      "Bogu niech będą dzięki za wszystkie łaski otrzymane w tym roku, zwłaszcza za to, iż pomimo kryzysu gospodarczego i zubożenia ludności, tak dużo udało się zrobić przy budynku plebanii" - zapisał w Kronice parafialnej ks. proboszcz Stanisław Mucha.
 

Rok 1993

      W pierwszych dniach lutego rozpoczęto prace przy zakładaniu instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w budynku plebanii. Prace te wykonał Stanisław Nowak z Bogucic.
      W tym roku w naszym dekanacie miała miejsce wizytacja kanoniczna, której dokonał ks. Biskup Józef Gucwa. Termin wizytacji w naszej parafii ustalono na dzień 3 - 4 kwietnia. Dwa tygodnie przed przyjazdem ks. Biskupa przybył do parafii Kanclerz Kurii Diecezjalnej ks. dr Karol Dziubaczka. Przedmiotem jego wizytacji były księgi parafialne i dokumenty. Wizytację nauki religii przeprowadził ks. Stanisław Jakubas, proboszcz ze Starego Wiśnicza. Ks. Biskup przybył do parafii w sobotę 3 kwietnia przed Niedzielą Palmową. Dzień był chłodny, wiał silny wiatr i sypał śnieg. Parafianie wypełnili cały dolny kościół. W kościele powitali ks. Biskupa przedstawiciele poszczególnych stanów, następnie ks. proboszcz złożył sprawozdanie z życia religijno - moralnego parafii i rozpoczęła się Msza św., w czasie której ks. Biskup udzielił Sakramentu Bierzmowania miejscowej młodzieży.
      Ks. Biskup Józef Gucwa z ojcowską wyrozumiałością potraktował niewygody, na które był narażony z racji ciasnoty. Nie było jeszcze wykończonej plebanii. Ks. proboszcz mieszkał w kościele za ścianą, od południowej strony, a do dyspozycji była jeszcze zakrystia po wschodniej stronie kościoła.
      13 czerwca odbyła się w parafii wielka uroczystość - poświęcenie kościoła. W prawdzie kościół górny jeszcze nie był wykończony, ale podstawowe prace już zostały wykonane. Jest ułożona posadzka w całym kościele, a w prezbiterium ładna, biała "Marianna". Są wykonane wszystkie instalacje, kościół wytynkowany i pomalowany na biało, są żyrandole i kinkiety oraz tabernakulum.
      Uroczystość zgromadziła całą parafię, wielu gości z okolicznych parafii oraz ponad 30 kapłanów. O godzinie 11.00 przybył do parafii dostojny Gość ks. Biskup Józef Życiński. Po powitaniu przez dzieci, młodzież i rodziców rozpoczęła się Msza św., w czasie której ks. Biskup dokonał poświęcenia kościoła. Uroczystość poświęcenia kościoła uświetnił występ orkiestry z Pasierbca.
"Za wszystkie łaski, które spłynęły w tym roku na naszą parafię, a zwłaszcza za to, że została poświęcona nasza świątynia i mogliśmy wejść do Kościoła Górnego, Bogu niech będą dzięki." - słowa proboszcza Stanisława Muchy, zapisane w Kronice parafialnej.
 

Rok 1994

      Rok 1994 rozpoczęliśmy miłym akcentem. W I Piątek Miesiąca po nabożeństwie wieczornym, rozpoczęła się po domach parafii peregrynacja Obrazu Matki Bożej Miłosierdzia. W każdym domu obraz przebywał jedną dobę. W godzinach wieczornych miedzy 17:00 a 18:00, obraz przekazywany był następnej rodzinie. Razem z obrazem wędrował specjalny modlitewnik z modlitwami do Bożego Miłosierdzia, wydany przez Kurię Diecezjalną w Tarnowie. Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Miłosierdzia ożywiło ducha pobożności parafii i trwało przez cały rok. Owocem nawiedzenia była wprowadzona Koronka do Bożego Miłosierdzia, którą w parafii odmawiamy wspólnie w każdy piątek po Mszy św. popołudniowej.
      W Środę Popielcową przybył do parafii Kanclerz Kurii Diecezjalnej ks. dr Karol Dziubaczka i poświęcił nowe Stacje Drogi Krzyżowej. Stacje zostały wykonane w zakładzie artysty malarza mgr Bolesława Szpechta w Krakowie. Obrazy są namalowane na płycie pilśniowej.
      Wiosną rozpoczęto prace spawalnicze przy wykonaniu poszczególnych metalowych elementów ogrodzenia kościoła. Do prac wyznaczona była kolejka, na każdy dzień około 10 domów. Pracami kierował p. Józef Styrna, który skonstruował specjalny szablon ułatwiający składanie i spawanie poszczególnych przęseł. Około połowy maja rozpoczęto prace ziemne pod fundamenty ogrodzenia. Materiał na słupy ogrodzeniowe i podmurówkę, jak również daszki i cokoły nabyto w firmie "Joniec" w Tymbarku. Prace te trwały przez cały rok.
      W niedzielę po Wniebowstąpieniu Pańskim 15 maja na Mszy św. Ochotnicza Straż Pożarna z Borku poświęciła swój sztandar. Poświęcenia dokonał Diecezjalny Kapelan Straży Pożarnych ks. prałat Stefan Cabaj w asyście straży pożarnych sąsiednich wsi.
      W tym roku rozpoczął studia w Seminarium Duchownym w Tarnowie młodzieniec z naszej parafii Andrzej Chmielarz.
      W czerwcu wykonano parking przed kościołem z kostki brukowej. Parking wykonał Urząd Gminy w Rzezawie, który na ten cel wyasygnował odpowiednią kwotę ze swojego budżetu.
 

Rok 1995

      Nowy Rok 1995 w naszym kraju rozpoczął się od wymiany pieniędzy. Inflacja w ostatnich latach była tak wielka, że złoty nie miał już żadnej wartości. Zdenominowano złotego w stosunku 1:10 000. Ludzie jednak przyzwyczaili się do "starych" pieniędzy i w określaniu ceny używali w dalszym ciągu starych nazw.
      22 maja przybył do Polski Jan Paweł II. Tym razem była to wizyta nieoficjalna, złożona przy okazji kanonizacji Jana Sankandra w Ołomuńcu na Morawach. Papież odwiedził rodzinne miasto Świętego - Skoczów. Wizyta trwała 10 godzin.
      W niedzielę 13 sierpnia parafia przeżyła miłą uroczystość Jubileuszu 60 - lecia Kapłaństwa rodaka o. Marcina Karasia ze Zgromadzenia Ojców Redemptorystów. Ks. Jubilat bardzo zadowolony i wzruszony podziękował za urządzony jubileusz, a następnie podzielił się swoimi przeżyciami z lat pobytu na zesłaniu w ZSRR w latach 1944-1959. Przeżycia swoje opisał w wydanej książce pt. "Szlakiem zesłańców".
      W miesiącu czerwcu rozpoczęto prace na cmentarzu parafialnym. Cmentarz założony w 1985 r. i poświęcony w czasie pierwszej wizytacji kanonicznej przez ks. Biskupa Piotra Bednarczyka, nie był jeszcze ogrodzony. Najpierw wybudowano pomieszczenie gospodarcze, a następnie w miesiącu lipcu rozpoczęto prace zmierzające do ułożenia kabla energetycznego (około 250 metrów). Firmował te prace Ryszard Stal posiadający odpowiednie uprawnienia, a pomagali mu Adam Gałka, Czesław Kazek i Jerzy Kłusiak. We wrześniu linia była gotowa i rozpoczęto kopanie fundamentów pod ogrodzenie. W październiku zamontowano słupki i wykonano podmurówkę. Całość prac ukończono w listopadzie, a kierował nimi Antoni Górski z Brzeska.
Go to top