Witamy na oficjalnej stronie
Parafii Najświętszego Serca
Pana Jezusa w Borku


Niech będzie pochwalony
Jezus Chrystus

Rok 2006

      W okresie Świąt Bożego Narodzenia od kilku lat w naszej diecezji ma miejsce akcja Kolędników Misyjnych. Polega ona na tym, że w poszczególnych parafiach idą "po kolędzie" dzieci i nawiedzają domy parafii przedstawiając krótkie misterium kolędowo - misyjne. Przy tej okazji zbierają ofiary, które przeznaczone są na misje. W tym roku akcja taka została przeprowadzona również w naszej parafii. Zorganizowane grupy Kolędników Misyjnych kolędowały w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia. Zebrały łącznie kwotę 2 200 zł, którą przesłano do Referatu Misyjnego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.
      W dniach 25 - 28 maja 2006 r. Ojciec św. Benedykt XVI odbył pielgrzymkę do Polski, nawiedzając Warszawę, Kraków, Częstochowę, Wadowice i Oświęcim. 27 maja w sobotę o godz. 18:30 miało miejsce spotkanie Ojca św. z młodzieżą na Błoniach Krakowskich. Z naszej parafii w spotkaniu tym wzięło udział około 60 młodych ludzi, a we Mszy św. odprawionej w niedzielę 28 maja o godz. 9:30 wzięło udział 10 naszych parafian.
      W ubiegłym roku 2005 szkoła podstawowa w Borku została poddana gruntownemu remontowi: osuszono mury, wymieniono posadzki, podłogi, stropy, okna i drzwi. Przebudowano dach szkoły, położono tynki wewnętrzne i zewnętrzne. Remont rozpoczął się w czasie wakacji i znacznie się przedłużył, dlatego dyrektor szkoły mgr Urszula Zabawska zwróciła się do ks. proboszcza z prośbą o udostępnienie pomieszczeń w kościele, aby uczniowie mogli rozpocząć naukę od września. Na ten cel zostały przekazane trzy sale, dwie w kościele dolnym i trzecia nad kotłownią przy wejściu od strony plebanii. Dzieci uczyły się w tych pomieszczeniach do listopada.
      7 czerwca 2006 r. miało miejsce poświęcenie odnowionej szkoły i nadanie szkole imienia św. Kingi. O godz. 10:00 rozpoczęła się Msza św., w której wzięły udział wszystkie dzieci szkolne, grono pedagogiczne oraz liczne grono parafian. Mszy św. przewodniczył ks. dr Zdzisław Sadko, dziekan dekanatu. Po Mszy św. na terenie szkoły odbyła się okolicznościowa akademia.
      Uroczystość odpustowa w tym roku wypadła 25 czerwca. Sumę odpustową celebrował neoprezbiter ks. Adam Kłóś, który w maju przyjął święcenia kapłańskie w Katedrze Tarnowskiej. Pochodzi z Bochni z parafii św. Jana Nepomucena, a jego ojciec z Borku i tu planują mieszkać w przyszłości. Kazanie odpustowo prymicyjne wygłosił ks. Prałat Józef Waśniowski, nasz rodak.
      W ostatnich dniach sierpnia rozpoczęto prace przy schodach głównych kościoła. Materiał na obłożenie schodów został zakupiony w czerwcu w Zakładach Kamieniarskich w Pińczowie. Są to płyty z granitu chińskiego płomieniowane (o chropowatej powierzchni antypoślizgowej). Sam materiał kosztował 45 tys. zł. Prace przy schodach wykonała firma Mieczysława Pazdana z Kozłowa koło Dębicy. Koszty robocizny wyniosły 10 tys. zł.
      W tym roku nasza parafia przeżywa srebrny jubileusz swojego istnienia, erygowana 29 października 1981 r. Mając to na uwadze ks. proboszcz zwrócił się do ks. Biskupa Ordynariusza z prośbą o dokonanie konsekracji kościoła. Do tak ważnych uroczystości jak jubileusz powstania parafii i konsekracji kościoła mieszkańcy parafii przygotowali się duchowo przez misje parafialne, które odbyły się w dniach 12 - 18 listopada. Misje te przeprowadził o. Antoni Zabawski ze Zgromadzenia Ojców Redemptorystów. Frekwencja w czasie misji była bardzo wysoka, parafianie odczuwali potrzebę wewnętrznej odnowy przed tak wielkim wydarzeniem.
      Nadszedł tak bardzo oczekiwany dzień - niedziela 19 listopada. Dzień był pogodny i ciepły, jak na tak późną porę roku. O godz. 11:00 rozpoczęła się uroczystość konsekracji, której dokonał ks. Biskup Stanisław Budzik. Przy śpiewie Psalmu 24 ks. Biskup otworzył drzwi kościoła i wprowadził wiernych, gdzie nastąpiło poświęcenie wody, pokropienie ołtarza i wiernych. Po tych obrzędach rozpoczęła się Liturgia Słowa. W kazaniu ks. Biskup wskazał na świątynię, jako na miejsce naszego spotkania z Bogiem, gdzie gromadzi się lud Boży, słucha Słowa Bożego i sprawuje sakramenty św.
Po Liturgii Słowa nastąpiły dalsze części ceremonii:
 - umieszczenie w ołtarzu relikwii bł. Karoliny dziewicy i męczennicy,
 - namaszczenie Krzyżmem św. ołtarza i ścian kościoła,
 - okadzenie ołtarza i ścian kościoła,
 - iluminacja ołtarza i kościoła.
 
 

Na zakończenie uroczystości ks. proboszcz podziękował ks. Biskupowi za dokonanie aktu konsekracji, kapłanom i gościom za udział w uroczystości, parafianom za zgodną współpracę przez 25 lat w tym wielkim dziele budowy kościoła.
      "Bogu niech będą dzięki, że zbliżający się koniec roku mogliśmy zakończyć tą piękną uroczystością konsekracji kościoła i jubileuszu parafii" - słowa ks. proboszcza Stanisława Muchy.
 

Rok 2007

      Odpust parafialny ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa był obchodzony w tym roku 25 czerwca w niedzielę. Sumę odpustową celebrował i kazanie wygłosił ks. dr Stefan Irla proboszcz z Krzeczowa.
      W pierwszej połowie sierpnia rozpoczęto demontaż dotychczasowego ogrzewania w kościele, które służyło przez 20 lat. Było to tradycyjne ogrzewanie na węgiel wypełnione olejem transformatorowym zapobiegające zamarzaniu i niszczeniu grzejników. W czasie mrozów paliło się tylko w niedziele i święta. Takie ogrzewanie nie dawało oczekiwanych rezultatów.
      Z początkiem września pracownicy firmy z Grybowa przystąpili do zakładania nowego ogrzewania. W piwnicach kościoła zamontowano dwa piece gazowe, skąd przeprowadzono kanały grzewcze wzdłuż ścian kościoła. Rozruchu nowego ogrzewania dokonano pod koniec września. Ogrzewanie sterowane jest elektronicznie. Koszty instalacji ogrzewania wyniosły: dwa piece c.o. - 15 000 zł, dostosowanie komina do palenia gazem - 4 800 zł, kanały grzewcze - 13 000 zł, podłączenie pieców do instalacji gazowej - 550 zł. Razem koszt ogrzewania wyniósł 33 350 zł.
      Po zakończeniu prac montażowych ogrzewania wykonano i zamontowano ławy boczne na kanałach grzewczych oraz boazerię na ścianach kościoła. Boazerię i ławy wykonał stolarz Mateusz Kielan z Borku Łętowni.
      W tym roku dokonano jeszcze jednej nowej inwestycji - obłożono płytami granitowymi schody kościoła od strony plebanii oraz wejście od strony wschodniej do kościoła dolnego. Koszt inwestycji to 31 280 zł.
      W niedzielę 25 listopada w całej diecezji odbyły się wybory do Duszpasterskich Rad Parafialnych. W naszej parafii w skład rady weszły następujące osoby: Ewa Czarnota, Elżbieta Stal, Aleksander Dziadowiec, Adam Gałka, Emil Kłóś, Jan Polowiec, Józef Styrna i Kazimierz Styrna.
 

Rok 2008

      Od kilku lat w naszym kraju obserwuje się zjawisko emigracji za pracą. Nasiliło się ono, gdy w 2004 r. niektóre kraje Unii Europejskiej otwarły swoje granice dla ludzi poszukujących pracy.
      "Zjawisko to nie ominęło również naszej parafii. Wydaje mi się, że w ubiegłym roku jeszcze bardziej się nasiliło i osiągnęło swoje apogeum. Wyjeżdżają ludzie młodzi, którzy w kraju nie mogą znaleźć odpowiedniego zatrudnienia za godziwe wynagrodzenie. Wyjeżdżają nawet całe rodziny z dziećmi. Najwięcej naszych parafian wyjechało do Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii. Pracują również w takich krajach jak: Włochy, Niemcy, Francja, Holandia, Szwecja, a nawet Grecja. Niektórzy po pewnym czasie wracają, inni swoje najbliższe lata życia wiążą z krajem, w którym przebywają. Ma to również ujemne skutki, jeśli chodzi o postawę moralną. Niektóre młode osoby wiążą się ze sobą i żyją jak w małżeństwie bez ślubu kościelnego, odkładając jego zawarcie na nieokreślony czas." Słowa ks. proboszcza Stanisława Muchy zapisane w Kronice parafialnej.
      5 kwietnia zmarł niespodziewanie Mieczysław Waśniowski, nasz parafianin, brat ks. Józefa Waśniowskiego. Nigdy nie szczędził czasu, ani ofiar pieniężnych dla kościoła, życzliwy dla proboszcza. Jego rodzina ufundowała w 1989 r. tabernakulum. Pogrzeb odbył się 8 kwietnia w naszym kościele. Wzięło w nim udział bardzo wielu ludzi i około 20 księży. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. infułat Janusz Bielański, były proboszcz parafii katedralnej w Krakowie.
      W kościele przeżywany jest rok św. Pawła w związku z 2000 rocznicą urodzin Apostoła, który trwał będzie od 28 czerwca 2008 r. do 29 czerwca 2009 r. Uroczystej inauguracji Roku św. Pawła dokonał Benedykt XVI 28 czerwca 2008 r., podczas nieszporów w rzymskiej Bazylice św. Pawła za Murami.
      W tym roku rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie Marcin Pikul, młodzieniec naszej parafii.
 

Rok 2009

      W pierwszych dniach Nowego Roku słowem coraz częściej powtarzanym w naszym kraju jest "kryzys" w gospodarce. Pierwsze oznaki takiego stanu zaczęły się ukazywać w drugiej połowie ubiegłego roku w Stanach Zjednoczonych i krajach Europy Zachodniej. Polskie władze początkowo zagadnienie to starały się ignorować twierdząc, że Polsce żaden kryzys nie grozi. Rzeczywistość jednak okazała się bardziej dotkliwa. Banki coraz ostrożniej udzielały kredytów przedsiębiorcom, licząc się z możliwością ich bankructwa. Te z kolei zaczęły tracić rynki zbytu zmniejszając produkcję lub bankrutując. To przyczyniło się do wzrostu bezrobocia z 9% do 13%. Liczbę bezrobotnych określa się na ponad 2 mln ludzi zdolnych do pracy. Wiele osób z naszej parafii znalazło pracę w krajach zachodnich.
      5 stycznia zmarł ks. Mieczysław Stal, pochodzący z naszej parafii. Długie lata był proboszczem w Tymowej, a ostatnie lata jako emeryt spędził w Domu Księży Emerytów w Tarnowie. Został pochowany w Tymowej. Zmarły ks. Mieczysław żywo interesował się powstającą parafią w Borku i był jej hojnym ofiarodawcą. Ufundował wszystkie trzy dzwony do naszego kościoła. Niech Bóg obdarzy go pokojem wiecznym.
      W tym roku Ojciec św. Benedykt XVI ogłosił Rok Kapłański. Rozpoczął się 19 czerwca 2009 r. w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa i trwać będzie do 11 czerwca 2010 r. Tematem Roku Kapłańskiego są słowa: "Wierność Chrystusa, wierność kapłana". Ojciec św. zaznaczył również, że jest on związany ze 150 - tą rocznicą śmierci św. Jana Marii Vianney'a, który został ogłoszony patronem wszystkich kapłanów. Zasadniczym celem tego roku jest modlitwa o uświęcenie kapłanów. W naszej parafii w związku z tym rokiem wzrosła liczba osób uczestniczących w nabożeństwach I czwartku miesiąca. W tym dniu modlimy się za kapłanów oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne.
      17 sierpnia wyruszyła 26 Pielgrzymka Tarnowska na Jasną Górę. Z naszej parafii udział wzięło w niej 25 osób. Na uwagę zasługuje fakt, że już po raz trzeci w pielgrzymce brała udział cała rodzina p. Mularzów.
      Z początkiem października każdego roku wierni naszej parafii z okazji odpustu pielgrzymują do Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Bochni. W tym roku Sanktuarium obchodzi 75 - tą rocznicę koronacji Cudownego Obrazu. Pielgrzymka wypadła w środę 7 października i wzięło w niej udział ok. 90 osób.
      Na ścianach nawy kościoła i pod chórem położono boazerię, która stanowi całość z obudową kanałów grzewczych kościoła. Sprawiono dwa konfesjonały wykonane z drewna bukowego wkomponowane w boazerię. Wszystkie te prace stolarskie wykonał Mateusz Siwadło z Grądów.
 

Rok 2010

      3 stycznia w II niedzielę po Narodzeniu Pańskim ks. proboszcz podsumował coroczną akcję Kolędników Misyjnych przeprowadzoną przez dzieci w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia. Podziękował dzieciom, które podjęły się tego zadania, rodzicom i lektorom za towarzyszenie i opiekę nad nimi, a parafianom za przyjęcie ich do swoich domów. Kolędnicy Misyjni zebrali kwotę 3 713 zł.
      2 lutego w święto Ofiarowania Pańskiego w całym Kościele obchodzony był Dzień Życia Konsekrowanego. Z tej okazji ks. Biskup Ordynariusz wystosował specjalny komunikat do wiernych w Diecezji Tarnowskiej. Zwraca się w nim z prośbą o modlitwę w intencji sióstr zakonnych, zakonników i kapłanów zakonnych pracujących w naszej diecezji, którzy praktykując rady ewangeliczne: ubóstwo, czystość i posłuszeństwo, są we współczesnym świecie świadkami Boga - Miłości.
      2 lutego obchodził 35 rocznicę przyjęcia święceń biskupich ks. Biskup Władysław Bobowski. Ks. Biskup osiągnął już wiek emerytalny i złożył na ręce Ojca św. - zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego - rezygnację z pełnionego urzędu. 6 lutego o godz. 12:00 Kościół tarnowski podczas Eucharystii podziękował ks. Biskupowi za lata wiernej służby, wyrażając nadzieję, że Dostojny Jubilat po najdłuższe lata, w pełni zdrowia i sił, będzie wspierał Biskupa Tarnowskiego w sakramentalnej posłudze i w codziennej trosce o duchowe dobro wszystkich diecezjan.
      10 kwietnia 2010 r. dociera do nas jedna z najtragiczniejszych wiadomości powojennej Ojczyzny. O godz. 8:41 czasu środkowoeuropejskiego uległ katastrofie pod Smoleńskiem samolot wojskowy Tu-154 z polską delegacją na pokładzie. Zginęło w niej 96 osób: prezydent RP Lech Kaczyński z małżonką, ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, grupa parlamentarzystów, dowódcy wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP, pracownicy Kancelarii Prezydenta, szefowie instytucji państwowych, duchowni, przedstawiciele ministerstw, organizacji kombatanckich i społecznych oraz osoby towarzyszące, stanowiący delegację polską na uroczystości związane z obchodami 70 - tej rocznicy zbrodni katyńskiej, a także załoga samolotu. Jako wspólnota Kościoła i Narodu Polskiego przeżyliśmy szczególnie boleśnie doświadczenie śmierci ofiar katastrofy. Naszą modlitwą wypraszajmy miłosierdzie Boże dla zmarłych i ich rodzin. Zawierzmy Bożej Opatrzności naszą umiłowaną Ojczyznę, abyśmy w tych historycznych chwilach byli solidarni, zjednoczeni i zatroskani o jej przyszłość.
      22 maja odbyła się w naszej parafii Wizytacja Kanoniczna ks. Biskupa Wiesława Lechowicza. Ks. Biskup przyjechał do parafii o godz. 15:30, a o godz. 17:00 spotkał się z Dziewczęcą Służbą Maryjną, ministrantami i lektorami. O godz. 18:00 miało miejsce uroczyste wprowadzenie ks. Biskupa do kościoła, gdzie nastąpiło uroczyste powitanie przez ks. proboszcza i przedstawicieli parafii. Następnie rozpoczęła się Msza św., podczas której ks. Biskup Wiesław Lechowicz udzielił młodzieży Sakramentu Bierzmowania. W niedzielę ks. Biskup był obecny na pierwszej i drugiej Mszy św. (tj. o godz. 8:00 i godz. 10:30). Po pierwszej Mszy św. spotkał się z Różami Różańcowymi i Parafialnym Oddziałem Caritas, a o godz. 9:30 odbył spotkanie z Radą Duszpasterską i Gospodarczą. O godz. 10:30 została odprawiona uroczysta suma celebrowana przez ks. Biskupa Wiesława Lechowicza, podczas której ks. proboszcz podziękował za Wizytację Kanoniczną.
      6 czerwca na cmentarzu parafialnym w Borku z okazji 70 - tej Rocznicy Katyńskiej została odsłonięta tablica pamiątkowa dla uhonorowania kapitana Edwarda Szydłowskiego i posadzony Dąb Katyński. Edward Szydłowski urodził się 26 września 1911 r. w Borku, jako syn Piotra i Antoniny z domu Zając. Dzieciństwo spędził w rodzinnej wsi Borek (numer domu 161). Rodzice zaszczepili w nim uczucie głębokiego patriotyzmu i szacunku do Ojczyzny. W latach 1918-1922 uczęszczał do Szkoły Ludowej w Borku, okręg szkolny Bochnia. 1 września 1922 roku rozpoczął naukę w Gimnazjum Państwowym im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni na wydziale humanistycznym. W roku 1931 zdał gimnazjalny egzamin dojrzałości z przedmiotów: matematyka, język polski, język łaciński, historia z nauką o Polsce współczesnej (według Protokołu egzaminu dojrzałości z dnia 3 czerwca 1931 roku). W październiku 1931 roku rozpoczął naukę w Szkole Podchorążych Piechoty w Komorowie, którą ukończył w 1934 roku. Absolwent XI promocji „im. Gen. T. Kasprzyckiego”. Podporucznikiem został mianowany w sierpniu 1934 roku, ze starszeństwem z dniem 15 sierpnia 1934 roku. W 1934 roku został skierowany do służby w 16 pułku piechoty w Tarnowie jako dowódca plutonu. Awans na porucznika otrzymał w 1938 roku. Po ogłoszeniu mobilizacji został wyznaczony dowódcą II Kompanii Granicznej „Hłuboczek”. Po agresji sowieckiej na Polskę 17 września 1939 roku, kompanie batalionu KOP „Ostróg” z rozkazu dowódcy kapitana Trojanowskiego nie podjęły walki, lecz pozostały na miejscu i dostały się w ręce bolszewickie. Oficerowie zostali zebrani i zatrzymani w siedzibie dowództwa batalionu. Edward Szydłowski dostał się do niewoli sowieckiej i został osadzony w obozie w Kozielsku. Jego nazwisko widnieje na liście wywozowej jeńców NKWD nr 36/3 z kwietnia 1940 roku, pod pozycją 1 na stronie 542 (według oryginalnego spisu sowieckiego). Został zamordowany jak wielu polskich oficerów w Katyniu w kwietniu 1940 roku. 9 listopada 2007 r. Piotr Edward Szydłowski na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej został awansowany do stopnia kapitana.
      Na przełomie listopada i grudnia dokonano na plebanii pewnych przeróbek, mających na celu przygotowanie dodatkowego mieszkania dla księdza emeryta. "W prace te całym sercem zaangażowało się kilka osób, za co pragnę im serdecznie podziękować. Nie wymieniam ich... . Wieść o tych pracach rozeszła się po parafii i również Wasz odzew był dla mnie zaskakujący. Dziękuję za ten odruch serca i za Wasze ofiary. Jak mnie poinformowano nie zbierane, ale spontanicznie przez Was przynoszone. W rezultacie powstało ładne mieszkanie na parterze plebanii, wygodne i już urządzone. Bóg zapłać wszystkim, którzy przyczynili się do jego powstania" - słowa proboszcza Stanisława Muchy zapisane w Kronice.
      Jak co roku w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia miała miejsce akcja Kolędników Misyjnych. Dzieci odpowiednio przebrane, kolędowały po domach naszej parafii przedstawiając misterium kolędowo - misyjne i zbierały ofiary na misje. W tym roku Kolędnicy Misyjni zebrali kwotę 3 990 zł, która została przekazana do Referatu Misyjnego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.
Go to top