Witamy na oficjalnej stronie
Parafii Najświętszego Serca
Pana Jezusa w Borku


Niech będzie pochwalony
Jezus Chrystus

Rok 2011

      W II tygodniu stycznia Stolica Apostolska ogłosiła radosną wiadomość. Zakończony został proces beatyfikacyjny Sługi Bożego Jana Pawła II i wyznaczony został dzień jego beatyfikacji. Tym dniem będzie Niedziela Bożego Miłosierdzia, która wypada 1 maja 2011 r.
      10 lutego zmarł nagle w Rzymie metropolita lubelski ks. Arcybiskup Józef Życiński, Metropolita brał udział w obradach Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego. W latach 1990 - 97 pełnił funkcję Biskupa Ordynariusza Diecezji Tarnowskiej. 13 czerwca 1993 r. ks. Biskup Józef Życiński przebywał w naszej parafii, dokonując poświęcenia naszego kościoła. Ks. Arcybiskup Józef Życiński urodził się 1 września 1948 r. w Nowej Wsi. W 1966 ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim. Studiował w Wyższym Częstochowskim Seminarium Duchownym w Krakowie. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1972 w Częstochowie. Był doktorem teologii Papieskiego Wydziału Teologicznego w Krakowie (1976), doktorem filozofii Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Habilitował się w 1980 na podstawie rozprawy "Prostota i dyskonfirmowalność jako kryteria heurystyczne w kosmologii relatywistycznej". Od 1980 był kierownikiem Katedry Logiki i Metodologii na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (od 2009 Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie). W latach 1982–1985 pełnił funkcję prodziekana, a od 1988 do 1990 dziekana Wydziału Filozoficznego tej uczelni. W 1981 został profesorem nadzwyczajnym, a w 1988 zwyczajnym. Był wielkim kanclerzem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wykładał m.in. w Berkeley, Oksfordzie, Catholic University of America w Waszyngtonie, Australian Catholic University w Sydney.
"Nie ulega wątpliwości, że straciliśmy kogoś, kto był przede wszystkim człowiekiem, we wszystkich wymiarach tego pojęcia. Człowiekiem kochającym ludzi. Był znakomitym profesorem i niezwykłym biskupem. Byliśmy dość długo w Episkopacie, staraliśmy się często kontaktować również poza konferencjami Episkopatu. Ksiądz Józef był człowiekiem, którego Opatrzność Boża dała nam na czasy niezwykłe. Umiał mówić językiem zrozumiałym dla ludzi, choć był przecież niezwykłym filozofem" - wspominał zmarłego abp Tadeusz Gocłowski.
      Niedziela 1 maja przeżywana była w Kościele katolickim jako Niedziela Miłosierdzia Bożego. W tym dniu obchodzony był również Diecezjalny Dzień Caritas, a w całym Kościele dzień beatyfikacji Jana Pawła II. Przy aplauzie 1,5 mln wiernych zgromadzonych na Placu św. Piotra, papież Benedykt XVI ogłosił swojego poprzednika na Stolicy Piotrowej - Jana Pawła II błogosławionym.
„Swoim świadectwem wiary, miłości i odwagi apostolskiej, pełnym ludzkiej wrażliwości, ten znakomity Syn narodu polskiego, pomógł chrześcijanom na całym świecie, by nie lękali się być chrześcijanami, należeć do Kościoła, głosić Ewangelię” - powiedział Ojciec św. Benedykt XVI przedstawiając wiernym postać Jana Pawła II.
      3 lipca 2011 r. przeżywaliśmy Uroczystość Odpustową ku czci Najświętszego Serca Jezusowego, połączoną z modlitwą dziękczynną za 32 - letnią pracę duszpasterską naszego proboszcza ks. Prałata Stanisława Muchy, który w najbliższym czasie zakończy posługę proboszcza naszej parafii. Głównym celebransem Mszy św. był ks. Prałat Józef Waśniowski - proboszcz w Pasierbcu, a okolicznościowe kazanie odpustowe wygłosił ks. Prałat Zdzisław Sadko, dziekan Dekanatu Bochnia - Wschód. Na zakończenie Mszy św. zwracając się do przybyłych gości i licznie zgromadzonych parafian ks. proboszcz Stanisław Mucha powiedział: "Oddajemy dzisiaj w naszym kościele cześć Nieskończonej Miłości Bożej, która objawiła się najpełniej w Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Symbolem tej miłości jest Najświętsze Serce Jezusa. Pragnę serdecznie podziękować tym, którzy biorą udział w tej uroczystości. Dziękuję serdecznie za wygłoszone słowo Boże ks. Prałatowi Zdzisławowi, dziekanowi naszego dekanatu. Dziękuję kapłanom z Dekanatu Bochnia - Wschód i z sąsiednich parafii. Dziękuje kapłanom rodakom, ks. Józefowi Korczyńskiemu, mojemu koledze z Diecezji Szczecińsko - Kołobrzeskiej. Za obecność na dzisiejszej uroczystości odpustowej i wspólną modlitwę, dziękuję władzom samorządowym: Powiatu Bocheńskiego w osobie starosty p. Jacka Pająka oraz władzom Gminy Rzezawa w osobie wójta p. Józefa Słoniny. Dziękuję za włączenie się w dzisiejszą liturgię Orkiestrze Dętej z Okulic pod batutą p. Krzysztofa Dziadowca, która jakże wspaniale swoją grą uświetniła tą uroczystość. Dziękuję Ludowi Bożemu z sąsiednich parafii, wszystkim nie wymienionym gościom i wam drodzy parafianie za udział w tej uroczystości. Każda Eucharystia jest dziękczynieniem Bogu przez Jezusa Chrystusa za Jego miłość do ludzi, o czym przypomina nam dzisiejsza Uroczystość ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Dzisiaj dzień dziękczynienia. W czasie tej Eucharystii dziękowałem Bogu razem z Wami, że Bóg pozwolił mi wśród was pracować przez te minione lata, za wspólne dzieło, przy którym wspólnie trudziliśmy się, jakim jest nasza świątynia i rozwinięte życie parafialne. Dzisiaj zanim rozpoczęliśmy sprawowanie Eucharystii, usłyszałem wiele serdecznych wyrazów wdzięczności pod moim adresem, wypowiedzianych przez poszczególne stany parafian z okazji kończącej się mojej posługi jako proboszcza tej parafii. Za te wyrazy serdecznie dziękuję Parafialnej Radzie Duszpasterskiej i całej parafii. Są one tylko potwierdzeniem tego, czego doznawałem od Was w ciągu 32 lat mojego posługiwania. Za wszelkie dobro, które od Was doznawałem przez cały ten czas, za wyrazy szacunku i zaufania jakie mi okazywaliście niech Wam Bóg wynagrodzi."
      15 sierpnia jak co roku Kościół katolicki obchodził liturgiczną uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. To najstarsze święto maryjne w Kościele, a w naszej Ojczyźnie zwykle nazywane świętem Matki Bożej Zielnej. 14 sierpnia ks. Prałat Stanisław Mucha rozpoczął ostatni tydzień posługiwania w naszej parafii jako proboszcz. Posługa ta trwała od początku powstania parafii, a więc od roku 1981. Po zakończeniu Mszy św. o godz. 10:30 zwrócił się do wiernych: "Za tę posługę wśród Was dziękuję Bogu: za łaski, za siłę, za zdrowie i za to dzieło, które wspólnie wykonaliśmy. Dziękuję jeszcze raz Wam, za te wspólne lata. Zawsze doznawałem od Was dużo życzliwości i poszanowania. Dziękuję zwłaszcza za te wyrazy życzliwości, które mi okazaliście w tych ostatnich tygodniach. Bóg zapłać za wszelkie dobro. W tym tygodniu przybędzie do Was nowy Proboszcz i jak Wam już mówiłem jest nim ks. Kazimierz Świętek - dotychczasowy proboszcz z Łososiny Dolnej. W piątek będzie przekazanie wyposażenia kościoła, plebanii, kancelarii i dokumentów parafialnych, a w niedzielę na Mszy św. o godz. 8:00 powitamy ks. Kazimierza i ks. Dziekan wprowadzi Go w urząd proboszcza."
      21 sierpnia przybył do naszej parafii ks. mgr Kazimierz Świętek, aby objąć urząd proboszcza naszej parafii. Na Mszy św. o godz. 8:00 został powitany przez przedstawicieli parafii, a następnie ks. Dziekan Zdzisław Sadko wprowadził go w urząd proboszcza w Borku.
      23 października Kościół w Polsce obchodził Światowy Dzień Misyjny, jako patronalny Dzień Dzieła Rozkrzewiania Wiary. Cały Kościół modlił się w tym dniu za wszystkich pracowników misji.
      29 października Ojciec św. Benedykt XVI mianował ks. Biskupa Ordynariusza Wiktora Skworca Arcybiskupem i Metropolitą katowickim. Posługę biskupią w naszej diecezji pełnił od 1998 r. Ingres do archikatedry w Katowicach odbędzie się 26 listopada. Polecajmy jego Osobę Panu Bogu w naszych modlitwach.
 

Rok 2012

      W piątek 6 stycznia przeżywaliśmy Uroczystość Objawienia Pańskiego - Trzech Króli. Jest to już od kilku lat Dzień Diecezjalnego Dzieła Misyjnego i Misyjny Dzień Dzieci. Mszę św. o godz. 10:30 uświetniła swoją grą kolęd Orkiestra Dęta z Okulic. Po zakończonej Mszy św. ks. proboszcz Kazimierz Świętek podziękował za coroczną akcję Kolędników Misyjnych przeprowadzoną w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia. Kolędnicy na misje zebrali ofiarę w kwocie 4 340 zł.
      12 lutego o godz. 15:00 została odprawiona Msza św. dla młodzieży naszej parafii, podczas której kazanie wygłosił ks. Adam Kłóś. Podczas Mszy św. grał zespół klerycki "Genezareth" Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Po zakończonej Mszy św. w kościele dolnym zespół zagrał koncert piosenek religijnych. Sala kościoła dolnego wypełniła się młodzieżą naszej i sąsiednich parafii oraz parafianami, którzy licznie przybyli na ten koncert.
      9 marca 2012 roku pozostanie na zawsze w pamięci i sercu każdego parafianina w Borku. Dzień jak każdy inny. Niczym nadzwyczajnym się nie wyróżniał. Każdy z Nas udaje się do swoich codziennych obowiązków i zajęć, aby wieczorem uczestniczyć w drodze krzyżowej. Na zegarze wybija godzina miłosierdzia, mgła okrywa całą miejscowość wprowadzając nastrój nostalgii i zadumy. Spokojne popołudnie zaburza tragiczna wiadomość. Ksiądz Proboszcz Kazimierz Świętek otrzymuje telefon z wiadomością o nagłej śmierci ks. prałata Stanisława Muchy – rezydenta i pierwszego proboszcza parafii w Borku. Przyjmuje tę nieoczekiwaną informację z niedowierzaniem. Natychmiast rozlega się ponowne bicie dzwonów, aby tym razem obwieścić godzinę miłosierdzia dla pierwszego pasterza naszej parafii, który razem z Jezusem przeszedł ostatnią drogę krzyżową w swoim życiu, służąc Mu od dnia przyjęcia święceń kapłańskich 2.06.1968 w tarnowskiej bazylice katedralnej.
Ludzie w Borku nie mogli w to uwierzyć, każdemu cisnęły się łzy do oczu i pytanie, dlaczego? Po wiadomości o śmierci ks. Stanisława odbyło się zebranie członków Rady Parafialnej z Księdzem dziekanem Zdzisławem Sadko, na którym omówiono organizację uroczystości pogrzebowych. Nabożeństwo żałobne odbyło się we wtorek 13.03.2012 o godz. 12:00. Czas w tych dniach wypełniały intensywne przygotowania do pochówku.
W poniedziałek 12.03.2012 o godzinie 12:00 przy biciu dzwonów, przywieziono ciało ks. Prałata na plebanię, gdzie oczekiwała na niego najbliższa rodzina i współpracownicy. Rozpoczęło się modlitewne czuwanie, któremu towarzyszyły łzy i wielkie wzruszenie. Śp. ks. Prałat Stanisław powrócił znów do swoich, do tych, którym przewodził przez ponad trzydzieści lat. Jego wygląd wskazywał na pełną gotowość do służby, do tego by nas karmić słowem i ciałem naszego Pana Jezusa Chrystusa. Na Jego piersi widniało wyhaftowane Najświętsze Sece Jezusa, które było dla Niego przez te wszystkie lata źródłem życia i świętości.
O godzinie 15:00 odprawiono Mszę św. żałobną za spokój duszy księdza prałata. Eucharystii przewodniczył dziekan dekanatu Bochnia – Wschód, ks. dr Zdzisław Sadko wraz z 80 kapłanami, z którymi ks. Stanisław przyjaźnił się, pracował, którym służył, jako ojciec duchowny. Ksiądz dziekan w swoim kazaniu, przekazał nam duchowy testament zmarłego. Śp. ks. Stanisław z całego serca pragnął, aby jego parafianie byli ludźmi oddanymi Bogu poprzez swoje codzienne życie. Porównał zmarłego Ks. Stanisława do Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza, który oddaje swoje życie za owce, aby te miały je w obfitości. Tak też możemy o tym myśleć. Nasz pierwszy Pasterz wyniszczał swoje życie poprzez trud swojej pracy, nieprzespane noce, liczne trudności i problemy związane z funkcjonowaniem i rozwijaniem kościoła parafialnego. Pierwszy dzień uroczystości żałobnych zgromadził bardzo liczne rzesze parafian i gości, zarówno w świątyni jak i poza jej murami. Pod koniec Mszy św., przedstawiciele różnych grup parafialnych, wypowiadali swoje ostatnie podziękowanie za osobę księdza prałata Stanisława. Jako pierwsi ostatnie pożegnanie wygłosili lektorzy i ministranci, następnie Dziewczęca Służba Maryjna, dzieci parafii Borek, młodzież - kandydaci do Sakramentu Bierzmowania. W imieniu grona pedagogicznego głos zabrała p. Lila Fliśnik-Grela, dyrektor Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Borku, następnie w imieniu parafialnego oddziału Caritas słowa wdzięczności wypowiedziała p. Krystyna Polowiec, po czym słowo uznania wygłosił wójt gminy Rzezawa Pan Józef Słonina, dziękując za gorliwość i zaangażowanie w rozwój parafii. Na zakończenie pewnego podsumowania dokonał w imieniu całej parafii za to wszystko, co przeżywaliśmy wspólnie od dnia mianowania księdza prałata Stanisława proboszczem w Borku, aż do dnia 12.03.2012 r., w którym to przyszło nam go pożegnać przedstawiciel Rady Parafialnej p. Aleksander Dziadowiec. O godz. 19:00 Liturgiczna Służba Ołtarza odmówiła Koronkę do Bożego Miłosierdzia za swojego pierwszego proboszcza, który przyjmował ich do służby przy ołtarzu. Następnie o godz. 20:30 na zakończenie czuwania wspólnie odmówiono różaniec.
W dniu 13.03.2012 r. odbyły się uroczystości pogrzebowe Śp. księdza prałata Stanisława Muchy. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz biskup Władysław Bobowski, który z wielką życzliwością i serdecznością wspominał zmarłego księdza Stanisława, często widywanego przy posłudze penitencjarza w bazylice św. Mikołaja i Matki Bożej Różańcowej w Bochni. Na uroczystości pogrzebowe przybyły liczne delegacje z parafii, gdzie pracował ksiądz Stanisław - mieszkańcy Zagórzan, u których to od 2 lipca 1968 r. pełnił posługę wikariusza. Kolejną parafią były Łączki Kucharskie – od dnia 9 sierpnia 1972 r. Z dniem 9 sierpnia 1975 r. został mianowany wikariuszem parafii Siedliska Bogusz. Od 17 czerwca 1977 r. pracował, jako wikariusz w parafii pod wezwaniem św. Mateusza w Mielcu, a od 15 czerwca 1979 r. pełnił tę posługę w parafii Rzezawa. W dniu 5 listopada 1981 roku otrzymał nominację na urząd proboszcza nowo utworzonej parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Borku. Mszę pogrzebową zwieńczyły pożegnalne przemówienia, głoszone kolejno przez: przedstawiciela Rady Parafialnej, prezesa rocznika ks. prałata Franciszka Bondka ze Szczawnicy oraz rodaka ks. prałata Józefa Waśniowskiego z Pasierbca.
 
 
Wyrazy głębokiego szacunku wobec zmarłego oraz słowa podziękowania dla wszystkich, którzy przybyli, aby oddać ostatnią posługę Księdzu Prałatowi wygłosił gospodarz parafii ks. proboszcz Kazimierz Świętek.
Oprawę muzyczną przygotowała orkiestra z rodzinnej parafii księdza prałata z Królówki. Uroczystości żałobne zgromadziły wielu duchownych, z którymi zmarły ksiądz prałat przez 44 lata tworzył jedną rodzinę kapłańską. Śp. ksiądz prałat Stanisław Mucha został pochowany na parafialnym cmentarzu, wśród swoich, pod krzyżem misyjnym.
 

Miłosierny Boże spraw, aby Twój sługa, kapłan Stanisław, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.
     18 września 2012 r. na cmentarzu parafialnym w Borku została odprawiona uroczysta Msza św. w dniu imienin ś.p. ks. Prałata Stanisława Muchy. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 18:00 odmówieniem Różańca św. za duszę ś. p. Prałata oraz wszystkich zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu. Po modlitwie różańcowej ks. Proboszcz Kazimierz Świętek odprawił Mszę św. W uroczystościach wzięli udział członkowie najbliższej rodziny ś.p. ks. Stanisława oraz licznie zgromadzeni parafianie.
W kazaniu ks. Proboszcz Kazimierz Świętek przybliżył wiernym sylwetkę św. Stanisława Kostki, patrona ś.p. ks. Prałata. Zwrócił w nim uwagę, że zmarły pierwszy proboszcz i budowniczy kościoła w Borku, swoim życiem starał się naśladować swojego patrona poprzez skromność, ascetyczny tryb życia, rozmodlenie, całkowite oddanie się posłudze kapłańskiej i wierną służbę tej parafii.
 
 
     W niedzielę 23 września 2012 r. w naszym kościele została odprawiona uroczysta Msza św. imieninowa za duszę ś.p. ks. Prałata Stanisława Muchy. Mszę św. celebrował i kazanie okolicznościowe wygłosił ks. dr Zdzisław Sadko – dziekan Dekanatu Bochnia – Wschód. Ksiądz Dziekan podczas tej uroczystości poświęcił nowe organy zakupione do naszego kościoła wraz z elektronicznym wyświetlaczem pieśni. Od 1 lipca tego roku p. Mateusz Sitar sprawuje funkcję organisty w naszym kościele, zmieniając na tym stanowisku dotychczasowego organistę p. Zbigniewa Górę, który wykonywał tę posługę od początku istnienia naszej parafii. Po zakończeniu Mszy św. p. Mateusz Sitar wykonał koncert organowy najwybitniejszych mistrzów muzyki organowej.
 
 
     W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia (26.12.2012 r.), tj. w święto Św. Szczepana podczas Mszy św. o godz. 10:30, zaśpiewał chór mieszany 4 głosowy, pod kierunkiem organisty p. Mateusza Sitara. Chór tworzą parafianie z Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Buczu, a w ostatnim czasie dołączyli do niego nasi parafianie. Po Mszy św. chór wykonał koncert kolęd.
 
 
 

Rok 2013

     W sobotę 9 III 2013 r. o godz. 11:00 w naszym kościele została odprawiona uroczysta Msza św. w I rocznicę śmierci ś.p. ks. Prałata Stanisława Muchy. Mszę św. odprawiało 45 kapłanów, a główną celebrę sprawował ks. Infułat Zdzisław Sadko, Dziekan Dekanatu Bochnia – Wschód. Podczas uroczystości ks. Infułat poświęcił mosiężną tablicę upamiętniającą gorliwego kapłana, pierwszego proboszcza parafii w Borku w latach 1981 – 2011 i budowniczego naszego kościoła. Tablicę ufundowali wdzięczni parafianie, dziękując w ten sposób ś.p. ks. Prałatowi, za długoletnią posługę kapłańską.
W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele samorządu lokalnego Gminy Rzezawa z Wójtem Józefem Słoniną na czele, najbliższa rodzina ks. Stanisława Muchy oraz licznie zgromadzeni parafianie.
 
 
     18 maja 2013 r. w kościele p.w. Św. Jana Nepomucena w Bochni, z rąk biskupa Wiesława Lechowicza święcenia diakonatu przyjął nasz kleryk Marcin Pikul. Słowo diakon oznacza - sługę. Apostołowie jeszcze podczas pobytu w Jerozolimie doszli do wniosku, że nie podołają tak licznym obowiązkom na nich ciążącym, zwłaszcza sprawom charytatywnym. Po wezwaniu więc Ducha Świętego wybrali do służby diakońskiej siedmiu mężczyzn, którzy cieszyli się dobrą opinią wśród chrześcijan i po włożeniu na nich rąk przeznaczyli ich głównie do akcji charytatywnej, a sami bardziej oddali się modlitwie i głoszeniu Ewangelii.
Ogólne wprowadzenie do Mszału rzymskiego podkreśla, że pośród usługujących przy ołtarzu pierwsze miejsce zajmuje diakon, który podczas Mszy św. ma do spełnienia określone funkcje, czyli: czytanie Ewangelii, głoszenie słowa Bożego, podawanie intencji modlitwy powszechnej, usługiwanie biskupowi lub kapłanowi w celebracjach liturgicznych, rozdzielanie wiernym Komunii św.
W czasie święceń diakonatu wybrani i odpowiednio przygotowani kandydaci przez włożenie rąk biskupa otrzymują dar Ducha Świętego. W modlitwie konsekracyjnej biskup prosi dla nich o szczególne łaski, aby oznaczali się wszystkimi cnotami, miłością bez obłudy, troskliwością o chorych i biednych, powagą pełną pokory, czystością bez skazy i duchową karnością. Poza tym diakoni wezwani są do nieustannego dawania świadectwa swoim życiem, przestrzegania przykazań i zobowiązują się także do życia w celibacie. Zadaniem diakona jest uroczyste udzielanie chrztu, przechowywanie i rozdzielanie Eucharystii, asystowanie i błogosławienie w imieniu Kościoła związkom małżeńskim, udzielanie Wiatyku umierającym, czytanie wiernym Pisma świętego, nauczanie i napominanie ludu, przewodniczenie nabożeństwu i modlitwie wiernych, sprawowanie sakramentaliów, przewodniczenie obrzędowi żałobnemu i pogrzebowemu.
Polecajmy posługę naszego rodaka Marcina Panu Bogu i módlmy się o światło Ducha Świętego w dalszym jego przygotowaniu do sakramentu kapłaństwa.
 
 
Go to top