Witamy na oficjalnej stronie
Parafii Najświętszego Serca
Pana Jezusa w Borku


Niech będzie pochwalony
Jezus Chrystus

Rok 2001

      Rozpoczął się nowy XXI wiek trzeciego tysiąclecia. Trwa II Peregrynacja Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Pierwsza peregrynacja miała miejsce w latach 1968 - 1970 i była związana z obchodami milenijnymi. Peregrynacja ta w naszej diecezji odbyła się jednak bez obrazu, gdyż ówczesne władze komunistyczne obraz uwięziły. Znakiem obecności Maryi były puste ramy ozdobione kwiatami, płonąca świeca i Księga Ewangelii.
      II Peregrynacja Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej rozpoczęła się 15 kwietnia 2000 roku od Bazyliki św. Małgorzaty w Nowym Sączu. Doba Nawiedzenia Matki Bożej w Borku wyznaczona została na 21 - 22 marca 2001 r. Parafia do tej uroczystości przygotowywała się przez informacje przekazywane na ten temat w kazaniach i ogłoszeniach. Na miesiąc przed nawiedzeniem rozpoczęto w każdą środę odprawianie specjalnego nabożeństwa do Matki Boskiej, prosząc o łaski w czasie nawiedzenia. W niedzielę 18 marca rozpoczęły się w parafii rekolekcje przed Nawiedzeniem Obrazu. Przeprowadził je o. Jarosław Obroślak z zakonu Ojców Paulinów. Rekolekcje wypadły wspaniale, rekolekcjonista dużo się z ludźmi modlił. Parafianie radośnie oczekiwali na Dzień Nawiedzenia.
      W środę 21 marca po południu procesja wyruszyła z kościoła na skrzyżowanie pod szkołą, razem z ks. Biskupem Janem Styrną. Przywieziony z Rzezawy Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej procesyjnie wprowadzono do kościoła i rozpoczęła się Doba Nawiedzenia. Cała parafia podeszła do tego wielkiego wydarzenia z wielką gorliwością, radością i zrozumieniem. Przez całą dobę trwało modlitewne czuwanie. Ludzie przychodzili w dzień i w nocy, prowadzili wspólne adoracje i śpiewy. Wielu pobrało urlopy, aby w tym szczególnym dniu być przy Matce Bożej.
 
 
 
      Miesiąc po uroczystościach Nawiedzenia 21 kwietnia z parafii wyruszyła pielgrzymka na Jasną Górę. W pielgrzymce tej wzięło udział 87 osób, a jej celem było podziękowanie Matce Bożej za Nawiedzenie i powierzenie Jej rodzin naszej parafii. Jako wotum Nawiedzenia i Roku Jubileuszowego, ma być wystrój prezbiterium naszego kościoła. Pomysłodawcą projektu koncepcyjnego był ks. dr. Władysław Szczebak, a opracował go dr. Józef Furdyna, artysta malarz z Krakowa. Na ścianie głównej - rzeźba Chrystusa na tle tęczy. Na ścianach bocznych postacie polskich świętych. Po bokach z lewej strony ołtarza - rzeźba Matki Boskiej Fatimskiej, a z prawej strony - rzeźba św. Józefa.
      W miesiącu lipcu południowe tereny Polski dotknęła klęska powodzi. Ucierpiała ludność okolic Nowego Sącza i Limanowej. Na rzecz powodzian Caritas parafialna i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizowali zbiórkę darów. Zebrane dary zostały przekazane Caritas parafii Wielogłowy. Oprócz tych darów została zebrana taca w wysokości 5 140 zł, która została przekazana Caritas Diecezji Tarnowskiej.
      7 sierpnia tego roku po 33 latach posługi biskupiej zmarł ks. Biskup Piotr Bednarczyk. Niemal do ostatnich miesięcy angażował się w życie diecezji. W naszej parafii był dwa razy, w 1985 r. w czasie wizytacji kanonicznej i w 1986 r. kiedy konsekrował dzwony.
      14 grudnia zmarł nagle Karol Góra. Z wykształcenia był nauczycielem, a będąc na emeryturze pełnił funkcję sołtysa w Borku przez dwie kadencje. Aktywnie uczestniczył w życiu społecznym sołectwa i parafii. Niech odpoczywa w pokoju.
 

Rok 2002

      Z początkiem stycznia ks. proboszcz zorganizował na plebani spotkanie małżeństw, mające na celu ewentualne założenie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Wzięło w nim udział ponad 20 osób, które wyraziły swą wolę przynależności do takiego stowarzyszenia. W ostatnią niedzielę stycznia przybył na kolejne spotkanie z kandydatami prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich p. Mirosław Swoszowski, wraz z asystentem diecezjalnym Stowarzyszenia ks. Januszem Kłęczkiem. Na spotkaniu omówiono cele i status Stowarzyszenia. Do Stowarzyszenia Rodzin Katolickich przystąpiły 22 osoby, były to przeważnie młode małżeństwa. Prezesem Oddziału Stowarzyszenia w Borku został wybrany Jan Polowiec.
      1 marca w piątek o godzinie 9:15 przybył do Borku ks. Biskup Ordynariusz Wiktor Skworc rozpoczynając Wizytację Kanoniczną naszej parafii. O godz. 10:00 odprawił Mszę św. dla Róż Różańcowych oraz osób starszych i chorych. O godz. 11:15 spotkał się na plebani z Oddziałem Parafialnej Caritas. Na godz. 11:45 przewidziano w programie odwiedzenie z Komunią św. chorej osoby. Ks. proboszcz wyznaczył rodzinę Józefa i Janinę Struzików. Następnym punktem programu było odwiedzenie rodziny wielodzietnej. Ks. Biskup odwiedził rodzinę Elżbiety i Kazimierza Kmieciów, która mieszka razem z rodzicami Elżbiety: Bronisławą i Edwardem Wilk. Ks. Biskup żywo interesował się problemami tej rodziny. Po południu o godz. 15:00 została odprawiona Droga Krzyżowa, po której odbyły się kolejno spotkania: z Liturgiczną Służbą Ołtarza, z Dziewczęcą Służbą Maryjną, ze Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich, Radą Duszpasterską i Ekonomiczną. O godz. 17:00 została odprawiona Msza św., podczas której ks. proboszcz złożył sprawozdanie z życia religijno - moralnego parafii. W czasie Mszy św. ks. Biskup Ordynariusz udzielił Sakramentu Bierzmowania młodzieży klasy III gimnazjum.
      Drugim dniem wizytacji była niedziela 3 marca. O godz. 8:00 została odprawiona Msza św. dla młodzieży. O godz. 10:30 Msza św. dla rodzin, po której Ks. Biskup udzielił specjalnego błogosławieństwa rodzinom naszej parafii.
 
 
      W dniach 10 - 13 marca parafia przeżyła rekolekcje wielkopostne, które przeprowadził o. Antoni Zabawski ze Zgromadzenia Ojców Redemptorystów. Parafianie byli zadowoleni z rekolekcji, ponieważ rekolekcjonista odznaczał się wspaniałym darem wymowy i poruszał ciekawe tematy.
      18 maja rozpoczęły się prace związane z wystrojem prezbiterium kościoła. Prace artystyczne wykonał dr. Józef Furdyna. Pomagali mu dwaj jego koledzy, emerytowani profesorowie Akademii Sztuk Pięknych. Rzeźby wykonał mgr Jacek Kucaba z Tarnowa. Przy okazji pomalowano na biało cały kościół. Prace malarskie wykonali miejscowi malarze: Andrzej Nowak, Zbigniew Morajka i Jan Romański. Koszty związane z tymi pracami wyniosły 46 300 zł. W sierpniu zamontowano pozłacany mosiężny odlew tzw. "glorię" wokół tabernakulum. Koszt projektu i odlewu wyniósł 4 690 zł.
 
Dzień I Komunii św. w naszej parafii.
 
      Odpust parafialny wypadł w tym roku 9 czerwca. Głównym celebransem był nasz rodak ks. Adam Urbański, proboszcz z Podola, który przeżywał jubileusz 25 - lecia święceń kapłańskich. Celebrans ks. Dziekan Ryszard Radoń poświęcił nowe rzeźby w kościele: Serce Pana Jezusa, Matki Bożej i św. Józefa.
      W miesiącu sierpniu miała miejsce kolejna IX Pielgrzymka Ojca św. Jana Pawła II do Ojczyzny. Papież przebywał w Polsce od 16 do 19 sierpnia. Hasłem pielgrzymki był słowa św. Pawła: "Bóg bogaty w miłosierdzie". Najważniejszym wydarzeniem pielgrzymki była konsekracja nowej świątyni Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie - Łagiewnikach. W czasie Mszy św. na błoniach w Krakowie Jan Paweł II ogłosił czworo nowych błogosławionych: abp. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, o. Jana Beyzyma, s. Sancję Janinę Szymkowiak i ks. Jana Balickiego. W Kalwarii Zebrzydowskiego Ojciec św. wziął udział w obchodach 400 - lecia Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej Bolesnej.
      W pierwszą niedzielę Adwentu w całej diecezji odbyły się wybory do Duszpasterskich Rad Parafialnych. W naszej parafii w skład Rady Duszpasterskiej weszli: Ewa Czarnota, Aleksander Dziadowiec, Adam Gałka, Elżbieta Kmieć, Jan Polowiec, Elżbieta Stal, Józef Styrna i Jerzy Urbański.
 

Rok 2003

      Rekolekcje wielkopostne w tym roku parafia przeżywała w dniach 5 - 9 kwietnia. Przeprowadził je ks. Józef Korczyński, proboszcz z parafii Dolice, Diecezja Szczecińsko - Kamieńska. Ks. Józef to kolega ze studiów w tarnowskim seminarium.
      Odpust parafialny miał miejsce w niedzielę 29 czerwca. Sumę odpustową celebrował ks. Kanonik Mieczysław Stal, były proboszcz w parafii Tymowa. Współcelebransami byli: ks. Prałat Józef Pamuła z Czchowa - kolega i przyjaciel ks. Jubilata oraz ks. Dziekan Adam Urbański - proboszcz z Podola. Ks. Kanonik Mieczysław Stal jest naszym rodakiem i w tym roku przeżywa 50 - lecia kapłaństwa. Po Mszy św. przemówił ks. Jubilat Mieczysław Stal, dziękując Bogu za powołanie do kapłaństwa oraz proboszczowi i parafianom za zorganizowanie uroczystości jubileuszowych w jego rodzinnej parafii. Ks. Jubilat jest dobroczyńcom naszej parafii, w roku 1987 ufundował dzwony do naszego kościoła.
      W tym roku cały Kościół przeżywa 25 - lecie Pontyfikatu Ojca św. Jana Pawła II. Z tej okazji w całym Kościele odbyły się okolicznościowe nabożeństwa o charakterze dziękczynnym, za tak bogaty Pontyfikat Ojca św. Z tej okazji również w naszej parafii w czwartek 16 października, w intencji Jana Pawła II odprawiona została Msza św. i nabożeństwo różańcowe.
 

Rok 2004

      8 marca 2004 roku zmarł ks. Biskup Józef Gucwa, do roku 1998 biskup pomocniczy Diecezji Tarnowskiej. Obowiązki te pełnił przez blisko 30 lat. Pogrzeb odbył się w Katedrze Tarnowskiej 12 marca 2004 r. Wielu naszym parafianom udzielił sakramentu bierzmowania. W 1993 r. przeprowadził wizytację kanoniczną w naszej parafii. Był przewodniczącym Komisji Budownictwa Sakralnego.
      W tym roku przypada 70 - ta rocznica koronacji Matki Bożej Różańcowej w Bochni. Ks. Dziekan Zdzisław Sadko, proboszcz i kustosz sanktuarium zaproponował, aby kopia Obrazu Matki Bożej Różańcowej nawiedziła parafie naszego i sąsiednich dekanatów. Takie nawiedzenie naszej parafii miało miejsce 10 i 11 maja. W poniedziałek 10 maja o godz. 19:00, przybył do nas obraz specjalnym samochodem - kaplicą z sąsiedniej parafii Gawłów. Obraz uroczyście wprowadzono do kościoła, gdzie został powitany przez ks. proboszcza i poszczególne stany. Po powitaniu rozpoczęło się nabożeństwo majowe, a następnie Msza św., w czasie której kazanie wygłosił ks. dr Zdzisław Sadko. Po Mszy św. odśpiewano Apel Jasnogórski.
 
 
      W drugim dniu 12 maja nabożeństwo nawiedzenia rozpoczęło się o godz. 8:30 odśpiewaniem "Godzinek" i o godz. 9:00 została odprawiona uroczysta Msza św. Od godz. 10:00 do 16:00  trwało modlitewne czuwanie przez mieszkańców poszczególnych rejonów parafii. O godz. 17:00 rozpoczęła się Msza św., po niej nabożeństwo majowe i przekazanie Obrazu Matki Bożej Różańcowej przedstawicielom sąsiedniej parafii w Krzeczowie.
 
 
      16 maja Ochotnicza Straż Pożarna w Borku obchodziła 90 - tą rocznicę istnienia. Obchody tej rocznicy miały miejsce podczas Mszy św. o godz. 11:00. Na uroczystość przybyły poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych sąsiednich sołectw, władze Państwowej Straży Pożarnej z Bochni oraz władze samorządowe Gminy Rzezawa.
 

Rok 2005

      Rok 2005 był brzemienny jeśli chodzi o wydarzenia w Kościele. 2 kwietnia o godz. 21:37 odszedł do Domu Pana Ojciec św. Jan Paweł II w 85 roku życia, w 27 roku pontyfikatu. Wydarzenie to nie było dla nas zaskoczeniem. Od kilku już dni informacje dochodzące z Watykanu wskazywały, że stan zdrowia Ojca św. jest bardzo poważny. Wydarzenie to, chociaż dla nas smutne przyjęliśmy ze spokojem i wiarą, dziękując Bogu za dar Jego Osoby. Odszedł prorok i mistyk naszych czasów. Cały świat uświadamia sobie wielkość tego pontyfikatu. Odczytywane jest na nowo to wszystko, co Ojciec św. powiedział i czego dokonał. W naszej diecezji wspominamy dwie Jego wizyty: w Tarnowie w dniach 9 i 10 czerwca 1987 r. oraz w Starym Sączu 6 czerwca 1999 r. Msza św. w intencji Ojca św. w naszym kościele została odprawiona we wtorek 5 kwietnia.
       19 kwietnia 2005 r. kolegium kardynałów zebranych na konklawe wybrało nowego Papieża. Został nim kardynał Joseph Ratzinger, który przybrał imię Benedykt XVI. Nowego Papieża i cały jego pontyfikat powierzamy w naszych modlitwach Bożej opiece.
      W początkach sierpnia rozpoczęto prace przy przebudowie schodów głównych do kościoła. Odcięto i wyburzono boczne partie schodów po prawej i lewej stronie wejścia do kościoła. Przy wyburzaniu schodów pracowali: Józef Wojcieszek, Władysław Gawor, Tadeusz Bartoszek i Stanisław Styrna.
      W drugiej połowie września rozpoczęto prace przy elewacji kościoła. Oprócz prac tynkarskich trwały prace blacharskie. Założono rynny na dachu i wieży, wykonano nowe spusty. Okuto blachą cokół wieży wraz z czterema pilastrami. Prace trwały 3 miesiące i w tym czasie położono tynki szlachetne zewnętrzne na ścianach i wieży kościoła, obłożono kamieniem podmurówkę kościoła. Koszt tych prac wraz z materiałem wyniósł 177 380 zł.
      "Bogu niech będą dzięki za ten rok i za wykonane prace przy kościele. Bogu dziękuję za ofiarność ludzi" - słowa ks. proboszcza zapisane w Kronice parafialnej.
Go to top